Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 21.9.2005

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 21.9.2005
od 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

38/2005 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35,a 37/2005
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 82, 86, 89/2003, 42/2004, 19, 32, 33 a 36/2005

39/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2005.

40/2005 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace starosty
- o činnosti rady města do 21.9.2005
- o plnění investičních akcí města.

41/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

42/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

43/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 129/2 v k.ú. Hejnice o výměře 281 m2, stanoveného územním plánem města k výstavbě občanské vybavenosti, panu XY, za kupní cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

44/2005 SCHVALUJE prodej nemovitosti, obytného domu čp. 221 v Jizerské ulici v Hejnicích, stavebního pozemku p.č. 9 o výměře 306 m2 a pozemku zahrady p.č. 36 o výměře 547 m2 v k.ú. Hejnice paní XY, za kupní cenu 500.000,- Kč. Ukládá starostovi prodej nemovitosti realizovat.

45/2005 SCHVALUJE rozpočtové opatření číslo 13/2005 na částku ve výši 69.998,- Kč k úhradě nařízené vratky části dotace poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení k financování výstavby DPS.

46/2005 SCHVALUJE dodatek ke zřizovací listině č.j. 30/2003 - 451 ze dne 22. ledna 2003, kterým mění s účinností od 1. ledna 2006 názevpříspěvkové organizace města na Základní škola a Mateřská škola Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace. Upravuje zřizovací listinu v souladuse zákonem číslo 561/2004 Sb., (školský zákon).

47/2005 VOLÍ v souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., (školský zákon), členy zastupitelstva města, p. XY a p. XY za členy školské rady.

48/2005 BERE NA VĚDOMÍ udělení vlajky Městu Hejnice předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

49/2005 PŘIJÍMÁ interpelaci členky zastupitelstva p. XY ve věci zajištění vodorovného dopravního značení na komunikaci Raspenava - Oldřichov v Hájích. Ukládá starostovi požádat Krajskou správu silnic Libereckého kraje.

15.2.2007 20:13:39 | přečteno 739x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load