Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 30.6.2005

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice,
konaného dne 29.6.2005 od 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

24/2005 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23/2005
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 82, 86, 89/2003, 42/2004, 19/2005

25/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE závěrečný účet hospodaření Města Hejnice za rok 2004, BERE NA VĚDOMÍ A SCHVALUJE zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hejnice za období roku 2004. Bere na vědomí, že zjištěné nedostatky byly odstraněny.

26/2005 BERE NA VĚDOMÍ A SCHVALUJE protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Města Hejnice. Bere na vědomí, že zjištěné nedostatky byly odstraněny.

27/2005 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty města o
- činnosti rady města do 29.6.2005
- plnění investičních akcí města
- spolupráci zřizovatele s ředitelem k zajištění chodu ZŠ Hejnice.

28/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

29/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

30/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 92/2 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 319 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2, doplněnou o podíl nákladů na oddělení a geometrické zaměření.Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

31/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 84/4 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 400 m2, paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2, doplněnou o podíl nákladů na oddělení a geometrické zaměření. Ukládá Starostovi prodej pozemku realizovat.

32/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č 1078/12 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 457 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2, doplněnou o podíl nákladů na oddělení a geometrické zaměření. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

33/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 1399/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 737 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2, doplněnou o podíl nákladů na oddělení a geometrické zaměření. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

34/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 944/1, části „a“ o výměře 31 m2, manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2, doplněnou o podíl nákladů na oddělení a geometrické zaměření. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

35/2005 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 944/1, části „b“ o výměře 25 m2, panu XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2, doplněnou o podíl nákladů na oddělení a geometrické zaměření. Ukládá starostovi prodej pozemku realizovat.

36/2005 SCHVALUJE prodej pozemků p.č. 953/11 a 905/5 v k.ú. Hejnice o výměrách 274 a 280 m2 společnosti H P H Liberec s.r.o., se sídlem Dr. M. Horákové 11/76 460 06 Liberec 6, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej pozemků realizovat.

37/2005 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2005 k uvolnění finančních prostředků do výše 30 tisíc Kč k úpravě nebytových prostor v objektu čp. 274 ve Ferdinandově na přístřeší.

15.2.2007 20:12:30 | přečteno 698x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load