Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 4.5.2005

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného 4.5.2005
od 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

13/2005 OSVĚDČUJE, že zvolená členka zastupitelstva města, paní XY, které bylo radou města vydáno osvědčení o zvolení, složila zákonem předepsaný slib

14/2005 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 41, 49, 52, 55/2004, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 82, 86, 89/2003
- ruší usnesení číslo: 21/2004 a 54/2004.

15/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města Hejnice a jeho zařízení k 31.12.2004.

16/2005 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ informace:
- o činnosti rady města
- o plnění investičních akcí
- o požární ochraně a bezpečnostní situaci ve městě

17/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

18/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru. Ukládá starostovi zajistit dokončení inventarizace majetku spravovaného SDH nejpozději do 31.5.2005. Částka 5.000 Kč určená na koncerty v bazilice bude přesunuta do kapitoly kultura s účinností od roku 2006.

19/2005 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ výsledky ankety k solení silnic.
SCHVALUJE
návrh změny zimní údržby silnic Krajské správy silnic Libereckého kraje na území Města Hejnice na technologii s využitím chemického posypu. Ukládá starostovi zajistit požadavek na provedení změny.

20/2005 PROJEDNALO A VYDÁVÁ obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2005, která mění vyhlášku č. 1/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Stanovuje výši poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování prodeje na 30,- Kč za 1 m2 a den. Ukládá starostovi vydanou vyhlášku vyhlásit.

21/2005 PROJEDNALO A PŘIJÍMÁ rozpočtová opatření k navýšení schváleného rozpočtu města:
- č. 4/2005 k navýšení rozpočtu akce „Odsávání ve školní jídelně“,
- č. 5/2005 k navýšení rozpočtu akce „Sociální zařízení základní školy“,
- č. 6/2005 k navýšení rozpočtu akce „Fasáda domu čp. 299“,
- č. 7/2005 k pokrytí nákladů škod po požáru domu čp. 274 ve Ferdinandově v částce 62.000 a
- č. 8/2005 k pokrytí nákladů opravy oplocení 1. MŠ v Lázeňské ulici v částce 58.000 Kč.

22/2005 BERE NA VĚDOMÍ A SCHVALUJE výsledky výběrového řízení na výstavbu kanalizace FERDINANDOV. Vítězem výběrového řízení je firma Ještědská stavební Liberec, s.r.o. s nabídkou ve výši 23 639 313 Kč.

23/2005 PŘIJÍMÁ INTERPELACI členky zastupitelstva města, paní XY, ve věci umístění ručních hasících přístrojů v obytném domě čp. 274 ve Ferdinandově.

15.2.2007 20:11:24 | přečteno 855x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load