Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 2.3.2005

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 2.3.2005
od 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVOMĚSTA :

1/2005 OSVĚDČUJE, že zvolený člen zastupitelstva města pan XY,kterému bylo radou města vydáno osvědčení o zvolení, složil zákonem předepsaný slib.

2/2005 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce místostarosty a člena rady města pana XY.

3/2005 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 29, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a 62/2004
-ponechává ve sledování usnesení číslo: 82, 86 a 89/2003, 21, 41, 42, 49, 52, 54 a 55/2004.

4/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE časový a obsahový plán činnosti zastupitelstva města na rok 2005.

5/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpis rozpočtu města pro rok 2005 do jednotlivých kapitol.

6/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce finančního výboru pro rok 2005.

7/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2005.

8/2005 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Hejnice za rok 2004 v plánované výši 2 952 000,- Kč, překročené o 24 377,74 Kč. SCHVALUJE převedení částky zisku z hospodářské činnosti ve výši 169 480,48 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a vyrovnání ztráty z hlavní činnosti ve výši 24 377,74 Kč převodem z rezervního fondu příspěvkové organizace. Ukládá starostovi převod a vyrovnání zajistit.

9/2005 PROJEDNALO A SCHVALUJE návrh vlajky města Hejnice zpracovaný pod číslem 7 heraldickou kanceláří. Ukládá starostovi požádat o udělení praporu.

10/2005 PŘIJÍMÁ interpelaci členky zastupitelstva města paní XY ve věci odstranění rampouchů u střech nad chodníky u objektů ve městě.

11/2005 UKLÁDÁ starostovi zajistit veřejnou anketu ohledně solení komunikacíve městě.

12/2005 PŘIJÍMÁ interpelaci člena zastupitelstva města XY ve věci nakládání s tříděnými odpady (PET lahvemi).

15.2.2007 20:09:14 | přečteno 725x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load