Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 22.9.2004

USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 22.9.2004
od 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun v Hejnicích.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

34/2004 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33/2004
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 82, 86, 89, 91/2003 a 9, 21, 29, 32/2004
- ruší usnesení: 88/2003

35/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE. zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2004.

36/2004 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty
o plnění investičních akcí města
o činnosti rady města do 20.9.2004

37/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávy finančního výboru.

38/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávy kontrolního výboru

39/2004 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o zajištění zimní údržby města.

40/2004 SCHVALUJE směnu pozemků, pozemek ve vlastnictví města Hejnice p.č. 1322/1 k.ú. Hejnice, jeho část „b“ o výměře 21 m2 za pozemek ve vlastnictví pana XY, p.č. 937/52 v k.ú. Hejnice, jeho část „a“ o výměře 21 m2. Náklady realizace schválené výměny hradí žadatel. Ukládá starostovi výměnu realizovat.

41/2004 SCHVALUJE odkoupení pozemku p.č. 112 v k.ú. Hejnice o výměře 60 m2 z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Hejnice za úředně stanovenou kupní cenu. Ukládá starostovi odkoupení realizovat.

42/2004 SCHVALUJE odkoupení části pozemku p.č. 264 v k.ú. Hejnice o výměře cca 700 m2 z vlastnictví Hlavního města Prahy do vlastnictví města Hejnice za úředně stanovenou kupní cenu. Ukládá starostovi zajistit vypracování znaleckého posudku, oddělení a geometrické zaměření kupovaného pozemku a odkoupení realizovat.

43/2004 PŘIJÍMÁ interpelaci člena zastupitelstva města pana XY k opravě veřejného pouličního osvětlení cesty od areálu TJ Autobrzdy. Ukládá místostarostovi zajistit opravu osvětlení.

15.2.2007 20:04:05 | přečteno 685x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load