Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 23.6.2004

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 23.6.2004
od 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun v Hejnicích.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

24/2004 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 75/2003, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 a 23/2004
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 82, 86, 88, 89, 91/2003, 9 a 21/2004

25/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2003.

26/2004 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace o
- činnosti rady města do 23.6.2004
- průběhu plnění investičních akcí roku 2004
- zajištění chodu příspěvkové organizace a o spolupráci se zřizovatelem

27/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávy finančního výboru.

28/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávy kontrolního výboru

29/2004 SCHVALUJE prodej pozemku zahrady p.č. 944/9 v k.ú. Hejnice o výměře 1131 m2, vedeného v územním plánu města k výstavbě, panu XY, za cenu 50,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

30/2004 SCHVALUJE prodej pozemku louky p.č. 429/19 v k.ú. Hejnice o výměře 514 m2, vedeného v územním plánu města k výstavbě, panu XY, za cenu 50,- Kč za 1 m2.Ukládá starostovi prodej realizovat.

31/2004 BERE NA VĚDOMÍ vítěze výběrového řízení na stavbu 35 bytových jednotek - firmu Ještědská stavební s.r.o. Liberec. Ukládá starostovi vyhodnotit a podepsat všechny dokumenty nutné k zajištění této akce.

32/2004 BERE NA VĚDOMÍ vítěze výběrového řízení na stavbu kanalizace Ferdinandov - firmu Ještědská stavební s.r.o. Liberec Po informaci starosty o nutnosti mít výběrové řízení dle zákona platného od 1.5.2004, ukládá starostovi tuto soutěž zrušit a vypsat nové výběrové řízení.

33/2004 BERE NA VĚDOMÍ výsledek hospodaření příspěvkové organizace, Základní školy Hejnice, za rok 2003 se zůstatkem ve výši 663 456, 45 Kč, rozděleným dle rozhodnutí rady města na rekonstrukci kuchyně školní jídelny. Uvolněná částka do 0,5 mil. Kč, zbývající částku převést do rezervního fondu.

15.2.2007 20:03:00 | přečteno 692x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load