Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 5.5.2004

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 5.5.2004
od 18:00 v přístavbě hotelu Perun v Hejnicích.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

14/2004 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 63, 78/2003, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13/2004
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 75, 82, 86, 88, 89, 91/2003, 9/2004

15/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku městaHejnice a jeho zařízení k 31.12.2003.

16/2004 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace starosty o
- činnosti rady města do 5.5.2004
- závěrečném účtu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2003
- plnění investičních akcí roku 2004
- zajištění červnových voleb do Evropského parlamentu

17/2004 BERE NA VĚDOMÍ zprávy a informace OO-PČR a SDH v Hejnicích o
- bezpečnostní situaci ve městě
- o situaci v požární ochraně města

18/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávy finančního výboru.

19/2004 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávy kontrolního výboru. Ukládá tajemníkovi vypracovat jednotný formulář pro vyúčtování dotace sportovní činnosti mládeže. Ukládá starostovi zajistit řádné označení (evidenci) majetku města ve správě SDH.

20/2004 PROJEDNALO A ODKLÁDÁ schváleníprodeje pozemku k výstavbě p.č. 105/2 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi prokazatelně vyzvat žadatele k účasti na pravidelném červnovém zasedání zastupitelstva města.

21/2004 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 1105/1 v k.ú. Hejnice o výměře 550 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Povoluje odklad úhrady ceny a vkladu prodeje pozemku do katastru nemovitostí do 1.4..2005. Ukládá starostovi prodej realizovat.

22/2004 POVĚŘUJE RADU MĚSTA projednáváním a schvalováním rozpočtových opatření o převodu účelově vázaných finančních prostředků. Tato rozpočtová opatření budou pro přehlednost číslována římskou řadou čísel.

23/2004 SCHVALUJE navýšení rozpočtu, schváleného pro výstavbu 35 bytových jednotek usnesením zastupitelstva města č. 86/2003, ze 30 milionů na 33 milionů Kč.

15.2.2007 20:01:39 | přečteno 708x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load