Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání dne 24.9.2003

USNESENÍ


ze 4. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 24.9.2003
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

Zastupitelstvo města :

55/2003 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 35,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/2003
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 62/2000, 8/2003

56/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2003

57/2003 BERE NA VĚDOMÍčinnost a účast členů na jednáních rady města ke dni 22.9.2003

58/2003 BERE NA VĚDOMÍ informaci starosty města o probíhajících a dokončených investičních akcích roku 2003.

59/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

60/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru.

61/2003 BERE NA VĚDOMÍinformaci místostarosty o připravenosti města na zajištění zimní údržby

62/2003 SCHVALUJE v rámci plánované rozpočtové investiční částky nákup zařízení potřebného k vybavení společenských prostor v přízemí domu pečovatelské služby. Ukládá starostovi nákup zařízení zajistit.

63/2003 SCHVALUJE prodej obytného domu p. 272 v Hejnicích, Jizerské ulici včetně přilehlého pozemku zahrady p.č. 766/2 v k.ú. Hejnice o výměře 601 m2 paní XY, za cenu 500 tisíc Kč. Ukládá starostovi prodej realizovat.

64/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr odprodat obytný dům se sedmi byty č.p. 220 v Hejnicích, Jizerské ulici. Ukládá starostovi zajistit znalecký posudek o ceně nemovitosti a tajemníkovi záměr zveřejnit a oznámit nájemníkům domu.

65/2003 SCHVALUJE prodej pozemků p.. 1159 a 1160 v k.. Hejnice o celkové výměře 50 m2, zastavěných objekty řadových garáží, panu XY, za cenu 100,- K za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

66/2003 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě domu p.č. 291/1 v k.. Hejnice o výměře 900 m2 panu XY, za cenu 100,- K za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

67/2003 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 487/4 v k.č. Hejnice o výměře 200 m2 panu XY, za cenu 65,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

68/2003 PROJEDNALO A ZAMÍTÁžádost manželů Vajnerových o odkoupení pozemku p.č. 105/2 v k.. Hejnice pro rozpor v záměru využití pozemku předloženým žadateli, s využitím, které určuje územní plán města. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

69/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE předložené návrhy změn novelizovaných obecně závazných vyhlášek města. Ukládá zpracovateli předložit návrhy poradnímu orgánu, Ukládá starostovi předložit návrhy zastupitelstvu ke schválení.

15.2.2007 19:05:02 | přečteno 793x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load