Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 2.7.2003

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 2.7.2003
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

42/2003 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 53/2001, 55 a 77/2002, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41/2003
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 62/2000, 8 a 35/2003.
- ruší usnesení číslo: 40/2003

43/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE závěrečný účet města Hejnice určující výsledky hospodaření města v roce 2002.

44/2003 BERE NA VĚDOMÍ činnost a účast na jednáních rady města v prvním pololetí roku 2003.

45/2003 BERE NA VĚDOMÍ informace starosty města o průběhu realizace plánovaných investičních akcí roku 2003.

46/2003 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ provedená organizační opatření zajišťující potřebný chod příspěvkové organizace ZŠ Hejnice a probíhající způsob spolupráce ZŠ s orgány zřizovatele.

47/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti finančního výboru.

48/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti kontrolního výboru.

49/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE navýšení rozpočtu SDH Hejnice o částku 33.500,- Kč z důvodu odstranění vzniklé závady a nepojízdnosti cisternového vozu T 148. Ukládá finančnímu odboru navýšení zaevidovat.

50/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr odprodat obytný dům se čtyřmi byty čp. 272 v Jizerské ulici v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit a oznámit nájemníkům domu. Ukládá starostovi zajistit znalecký posudek o ceně domu.

51/2003 PROJEDNALO písemnou žádost členky zastupitelstva města paní XY adresovanou Krajské správě silnic Libereckého kraje a rozhoduje její iniciativu podpořit. Ukládá starostovi odeslání žádosti zajistit.

52/2003 PROJEDNALO A STANOVUJE prodejní cenu pozemků převedených z vlastnictví státu do vlastnictví města k individuální výstavbě na jednotnou výši 110,- Kč za 1 m2.

53/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE povolení úhrady ceny kuchyňských linek, instalovaných v bytech DPS na žádost budoucích nájemníků i formou splátek do výše 10.000,- Kč s úhradou částky do 1 roku na základě uzavřené dohody. Ukládá starostovi dohody k úhradě zajistit.

54/2003 NEPŘIJÍMÁ interpelaci členky zastupitelstva města paní XY o nedodržení vyhlášky čís. 372/2001 Sb. Střediskem služeb MěÚ Hejnice s doporučením podání žádosti soudu.

15.2.2007 19:03:52 | přečteno 668x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load