Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 23.4.2003

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 23.4.2003
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

29/2003 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ

- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/2003
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 62/2000, 53, 55 a 77/2002, 8/2003

30/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru o kontrole navýšení rozpočtu stavby DPS a o zjištění oprávněné částky možného navýšení. RUŠÍ usnesení ZM číslo 6/2003. SCHVALUJE možné navýšení částky investičních nákladů stavby DPS nepřesahující výši zjištěnou kontrolním výborem. Ukládá starostovi o částce navýšení jednat a uzavřít dodatek smlouvy k navýšení rozpočtu stavby.

31/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu inventarizace majetku města provedené na městském úřadě a ve všech jeho zařízeních a organizacích k 31.12.2002.

32/2003 BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE
- o činnosti rady města
- o postupu plnění investičních akcí
- o požární ochraně a bezpečnosti ve městě
- o zajištění konání referenda o vstupu do EU

33/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti a provedených kontrolách finančního výboru.

34/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o činnosti a provedených kontrolách kontrolního výboru.

35/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu výše místních poplatků k 1.1.2004
a) poplatek ze psů výše poplatku- území sídlišť : 600 Kč, každý další pes 1.200 Kč, ostatní území 200 Kč, každý další pes pes 400 Kč, důchodci 200 Kč, každý další pes 300 kč
b) za užívání veřejného prostranství prodejní stánky, pulty, přívěsy - krátkodobé užívání 20 Kč za 1 m2 a den, nejméně 100 Kč. Ukládá tajemníkovi k zajištění platnosti změn zpracovat návrhy dotčených vyhlášek.

36/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE zachovat stávající systém nakládání a úhradu za provoz systému a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášek č. 1 a 2/2002. Stanovená výše poplatku zůstane k 1.1.2004 beze změny.

37/2003 SCHVALUJE žádosti zúčastněných o bezúplatné převody pozemků:
- pozemku p.č. 95/3 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 20 m2 z vlastnictví manželů XY, do vlastnictví města Hejnice
- pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Hejnice část "a" o výměře 55 m2 z vlastnictví města Hejnice do vlastnictví manželů XY. Ukládá starostovi převody pozemků realizovat.

38/2003 SCHVALUJE prodej pozemků k výstavbě rodinného domu p.č. 977/6 o výměře 1114 m2 a p.č. 977/2 v k.ú. Hejnice o výměře 28 m2 panu XY, za cenu ,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

39/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 227/2 o výměře 270 m2 a zastavěného pozemku p.č. 986 o výměře 11 m2 v k.ú. Hejnice manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

40/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 1105/1 o výměře 550 m2 v k.ú. Hejnice paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

41/2003 PROJEDNALO A PŘIJALO interpelaci členky zastupitelstva města paní XY k neplnění usnesení ZM č 77/2002. Ukládá splnění úkolu do 31.5.2003 s vypracováním zprávy o zjištěných závadách.

15.2.2007 19:02:17 | přečteno 720x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load