Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 26.2.2003

USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 26.2.2003
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA :

2/2003 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ
- vyjímá ze sledování usnesení číslo: 2, 47, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/2002 a 1/2003
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 62/2000, 53, 55 a 77/2002.

3/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE Jednací řád zastupitelstva města, který schválením nabývá okamžité účinnosti.

4/2003 SCHVALUJE uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje mezi městem Hejnice a Libereckým krajem pro období od 1.1.2003 do 31.12.2003 se závazkem částky k úhradě ve výši 284.445,- Kč, která bude městem Libereckému kraji hrazena čtvrtletně a to 1/4 z její celkové výše. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

5/2003 SCHVALUJE uzavření veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městy Hejnice a Frýdlant k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ve správním obvodu města Hejnice orgánem města Frýdlant se závazkem úhrady ročních nákladů ve výši 25.000,- Kč. Ukládá starostovi, po udělení souhlasu krajského úřadu, zajistit úhradu.

6/2003 SCHVALUJE navýšení částky investičních nákladů stavby DPS, sjednané v uzavřené smlouvě o částku do 225.000,- Kč, která zahrnuje inflační nárůst cen a v průběhu stavby provedené vícepráce, odsouhlasené investorem a zdůvodněné ve zprávě technického dozoru. Ukládá starostovi uzavřít k navýšení nákladů dodatek smlouvy.

7/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočet města na rok 2003 s příjmy a výdaji ve vyrovnané výši 37 milionů 125 tisíc korun.

8/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán investičních akcí města v roce 2003, věcnost a finanční náklady. Ukládá starostovi zajistit realizaci investičních akcí.

9/2003 BERE NA VĚDOMÍ zprávu starosty o splnění úkolů roku 2002.

10/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE časový a obsahový plán jednání zastupitelstva města na rok 2003.

11/2003 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ změnu zákona o odpadech a z ní vyplývající možnosti úhrady plateb za komunální odpad. SCHVALUJE pro rok 2003 zachování zavedené úhrady formou místního poplatku.

12/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce 2003 finančního výboru.

13/2003 PROJEDNALO A SCHVALUJE plán práce 2003 kontrolního výboru.

14/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/7 o výměře 394 m2 a zastavěného pozemku p.č. 987 o výměře 17 m2 v k.ú. Hejnice manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 s povolením úhrady celkové ceny pozemků ve dvou splátkách. Polovinu ceny při podpisu smlouvy a polovinu nejpozději do jednoho roku. Ukládá starostovi prodej realizovat.

15/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/8 o výměře 501 m2 a zastavěného pozemku p.č. 988 o výměře 17 m2 v k.ú. Hejnice panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 s povolením úhrady celkové ceny pozemků ve dvou splátkách. Polovinu ceny při podpisu smlouvy a polovinu nejpozději do jednoho roku. Ukládá starostovi prodej realizovat.

16/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/9 o výměře 400 m2 a zastavěného pozemku p.č. 989 o výměře 10 m2 v k.ú. Hejnice manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

17/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/10 o výměře 391 m2 a zastavěného pozemku p.č. 990 o výměře 17 m2 v k.ú. Hejnice slečně XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2 s povolením úhrady celkové ceny pozemků ve dvou splátkách. Polovinu ceny při podpisu smlouvy a polovinu nejpozději do jednoho roku. Ukládá starostovi prodej realizovat.

18/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/11 o výměře 404 m2 a zastavěného pozemku p.č. 991 o výměře 16 m2 v k.ú. Hejnice panu XY za cenu 60,- Kč za 1 m2 s povolením úhrady celkové ceny pozemků ve dvou splátkách. Polovinu ceny při podpisu smlouvy a polovinu nejpozději do jednoho roku. Ukládá starostovi prodej realizovat.

19/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/12 o výměře 217 m2 v k.ú. Hejnice paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

20/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/13 o výměře 423 m2 a zastavěného pozemku p.č. 992 o výměře 17 m2 v k.ú. Hejnice paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

21/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/14 o výměře 431 m2 v k.ú. Hejnice manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat

22/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/15 o výměře 472 m2 v k.ú. Hejnice manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

23/2003 SCHVALUJE prodej pozemku zahrádky p.č. 888/16 o výměře 549 m2 a zastavěného pozemku p.č. 1043 o výměře 21 m2 v k.ú. Hejnice manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

24/2003 SCHVALUJE prodej pozemků v k.ú. Hejnice, p.č. 48/2 o výměře 445 m2 za cenu 60,- Kč za 1 m2 a p.č. 47/1 o výměře 1.561 m2 za cenu 21,- Kč za 1 m2, paní XY. Ukládá starostovi prodej realizovat.

25/2003 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 35/4 v k.ú. Hejnice o výměře 1.049 m2 manželům XY, za cenu 80,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat

26/2003 SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 74/2 v k.ú. Hejnice o výměře 162 m2 manželům XY, za cenu 20,- Kč za 1 m2 navýšenou o polovinu nákladů na oddělení a geometrické zaměření pozemku v částce 1.575,- Kč. Ukládá starostovi prodej realizovat.

27/2003 SCHVALUJE prodej pozemku k výstavbě rodinného domu p.č. 927/32 v k.ú. Hejnice o výměře 1.002 m2 panu XY za cenu 100,- Kč za 1 m2 s povolením úhrady kupní ceny ve dvou splátkách. Polovinu při podpisu smlouvy a polovinu nejpozději do jednoho roku. Ukládá starostovi prodej realizovat.

28/2003 UKLÁDÁ kontrolnímu výboru
- provedení kontroly navýšení smluvních nákladů stavby DPS
- provedení kontroly stavu oken v čp. 495.

15.2.2007 19:01:03 | přečteno 801x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load