Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání 18.9.2002

USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 18.9.2002
v 18.00 hodin v přístavbě hotelu Perun.

Zastupitelstvo města :

35/2002 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ
- vyjmulo ze sledování usnesení číslo: 18/98, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34/2002
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 62/2000, 2/2002, 24 a 32/2002

36/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO plnění rozpočtu města v I. pololetí roku 2002.

37/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO navýšení schválené částky rozpočtu na opravu okapů 1. MŠ o 17.000 Kč, na částku 158.000 Kč, z důvodu provedení okapů ze zinko-titanového plechu vyšší kvality.

38/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO navýšení částky rozpočtu v kapitole hasičské sbory o 15.000 Kč k úhradě nezbytných výdajů SDH vzniklých při likvidaci povodně.

39/2002 PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložené zprávy a informace:
- zprávu o činnosti komise sociální
- zprávu o činnosti komise školské
- vyhodnocení školního roku 2001 - 2002 a výhled na školní rok 2002 - 2003
- zprávu o činnosti rady města
- informace o plnění investičních akcí
- informace o komunálních volbách

40/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO zprávu finančního výboru

41/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO zprávu kontrolního výboru

42/2002 SCHVÁLILO prodej pozemku p č. 997 v k.ú. Hejnice o výměře 11 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

43/2002 SCHVÁLILO prodej pozemku p.č. 998 v k.ú. Hejnice o výměře 15 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

44/2002 SCHVÁLILO prodej pozemků v k.ú. Hejnice, p.č. 996 o výměře 17 m2 a p.č. 1105/5 o výměře 400 m2, manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2, s provedením úhrady ve dvou ročních splátkách. Ukládá starostovi prodej realizovat.

45/2002 SCHVÁLILO prodej pozemků v k.ú. Hejnice, p.č. 1046 o výměře 26 m2 a p.č. 1105/4 o výměře 512 m2 panu XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

46/2002 SCHVÁLILO prodej pozemků k výstavbě rodinného domku v k.ú. Hejnice, p.č. 941 a 937/52 o výměře 418 a 119 m2, panu XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

47/2002 SCHVÁLILO záměr odprodat pozemky zahrádek na p.č. 881/1 v k.ú. Hejnice v zahrádkářské kolonii ve Ferdinandově, včetně pozemků zastavěných zahrad. chatkami, v dlouhodobém užívaní nájemců zahrádek, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi předložit žádosti o koupi k projednání ZM. Ukládá tajemníkovi záměr odprodeje zveřejnit.

48/2002 ZAMÍTLO žádost p. XY o odkoupení části pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice o výměře cca 500 m2 za účelem budoucí přestavby zahradního domku k trvalému bydlení. Uvedenou přestavbu ÚP města v této lokalitě neumožňuje. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

49/2002 SCHVÁLILO vydání obecně závazné vyhlášky města Hejnice č. 3/2002, Řád veřejného pohřebiště. Ukládá tajemníkovi vydanou vyhlášku vyhlásit.

50/2002 ROZHODLO ZRUŠIT organizační složku Základní škola Hejnice, okres Liberec a ROZHODLO JI ZŘÍDIT jako příspěvkovou organizaci s účinností k 1.1.2003. Ukládá starostovi města požádat ČSÚ v Ústí nad Labem o přidělení IČO a zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku a Ústředního věstníku ČR.

51/2002 ROZHODLO ZRUŠIT organizační složky: Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Hejnice, Lázeňská 463, Mateřská škola Hejnice, Hejnice, Nádražní 65, Mateřská škola Hejnice Ferdinandov s účinností k 1.1.2003, které se stanou součástí příspěvkové organizace Základní škola Hejnice, okres Liberec, na kterou přecházejí práva a povinnosti vztahující se ke zrušeným organizačním složkám.

52/2002 SCHVÁLILO zřizovací listinu nově vzniklé příspěvkové organizace Základní škola Hejnice, okres Liberec s účinností k 1.1.2003 (příloha usnesení).

15.2.2007 18:51:32 | přečteno 834x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load