Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání 29.5.2002

USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 29.5.2002 v 18.00 hodin
v přístavbě hotelu Perun.

Zastupitelstvo města :

18/2002 PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ
- vyjmulo ze sledování usnesení číslo: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/2002
- ponechává ve sledování usnesení číslo: 18/98, 62/2000 a 2/2002

19/2002 PROJEDNALO A SCHVÁLILO závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2001.

20/2002 PROJEDNALO A VZALO NA VĚDOMÍ předložené zprávy a informace:
- zprávu o činnosti rady města k 29.5.2002
- zprávu SDH o požární ochraně ve městě
- zprávu vedoucího oddělení PČR o bezpečnosti ve městě
- zprávu o činnosti komise životního prostředí
- informace o plnění investičních akcí
- informace o připravenosti města na turistickou sezonu
- informace o o volbách do Parlamentu ČR.

21/2002 PROJEDNALO A PŘIJALO zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města.

22/2002 PROJEDNALO A PŘIJALO zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města.

23/2002 STANOVILO dle § 67 a 68 zákona o obcích, že v následujícím volebním období bude mít zastupitelstvo města 15 členů.

24/2002 SCHVÁLILO záměr odprodat z majetku města obytný dům s pěti byty čp. 410. Byt 1 + komora je volný. Ukládá starostovi zajistit vypracování znaleckého posudku. Ukládá radě města stanovit podmínky prodeje, projednat podané žádosti o koupi a předložit je k projednání ZM. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr s podmínkami prodeje.

25/2002 SCHVÁLILO podle schváleného postupu (usn. ZM 15/2002) prodej domu čp. 13 v Hejnicích Ferdinandově manželům XY, za symbolickou cenu 100,- Kč. Ukládá starostovi prodej realizovat.

26/2002 SCHVÁLILO za účelem nápravy chyby z minulosti odprodej pozemku p.č. 199/2 v k.ú. Hejnice o výměře 132 m2 manželům XY, za cenu 20,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

27/2002 SCHVÁLILO za účelem výstavby prodejny prodej pozemku p.č. 767/3 v k.ú. Hejnice o výměře 649 m2 manželům XY, za cenu 100,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

28/2002 SCHVÁLILO prodej pozemku p.č. 311/2 v k.ú. Hejnice o výměře 194 m2 manželům XY, za cenu 50,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

29/2002 SCHVÁLILO prodej pozemku p.č. 821/7 v k.ú. Hejnice o výměře 514 m2 manželům XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

30/2002 SCHVÁLILO prodej pozemku p.č. 1105/7 v k.ú. Hejnice o výměře 393 m2 paní XY, za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

31/2002 SCHVÁLILO prodej pozemku p.č. 1105/6 v k.ú. Hejnice o výměře 449 m2 panu XY, za cenu 60,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi prodej realizovat.

32/2002 SCHVÁLILO uvolnění finanční částky ve výši 141.172,- Kč na provedení opravy havarijního stavu okapových žlabů na budově 1. MŠ v Lázeňské ulici v Hejnicích. Ukládá starostovi provedení opravy zajistit.

33/2002 SCHVÁLILO uvolnění finanční částky do výše 500 tisíc Kč na pořízení automobilu určeného k náhradě dosluhujícího auta Škoda 1203 Střediska služeb města Hejnice. Ukládá starostovi pořízení automobilu zajistit.

34/2002 ZVOLILO dle § 64 zákona č. 6/2002 Sb. přísedícími Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2002 - 2006 občany města Hejnice: XY a XY. Ukládá tajemníkovi uvědomit Okresní soud v Liberci.

15.2.2007 18:49:53 | přečteno 895x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load