Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 2/2004 - O příspěvku na částečnou úhradu nákladů MŠ, ŠJ a ŠK

Obecně závazná vyhláška Města Hejnice č. 2/2004,
která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny a školního klubu

Zastupitelstvo města Hejnice se na svém zasedání dne 15.12.2004 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny a školního klubu.

Zákon číslo 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, který opravňuje město vybírat na základě vydané obecně závazné vyhlášky tento příspěvek, bude s účinností od 1. ledna 2005 zrušen zákonem číslo 561/2004 Sb. a vyhláška pozbude zákonné opory.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2005.

15.2.2007 13:47:37 | přečteno 2392x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load