Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 1/2014 - O komunitním kompostování v Hejnicích

Kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Zastupitelstvo Města Hejnice se na svém zasedání dne 26. 2. 2014 usnesením číslo 10/2014 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

Rostlinné zbytky z údržby veřejné zeleně a zahrad fyzických osob na území města v období od 1. dubna do 15. listopadu lze odkládat ve vyhrazeném areálu komunitní kompostárny v prostorách bývalé skládky vedle hřbitova v Hejnicích na p.p.č. 3572/1 v k.ú. Hejnice.

Čl. 2
Způsob využití zeleného kompostu

Město využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně ve městě

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. března 2014.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 3. 2014

Sejmuto z úřední desky dne: 21. 3. 2014

5.3.2015 8:51:30 | přečteno 1527x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load