Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2014

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy 1 054
Běžné příjmy daňové 31 755
Běžné příjmy nedaňové 11 909
Přijaté dotace 3 254
Příjmy celkem : 47 972
 
Výdaje
Běžné výdaje 31 417
Akce města 8 708
Výdaje celkem : 40 125
 
Příjmy roku 2014 47 972
Výdaje roku 2014 40 125
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů 7 847
Výsledek hospodaření roku z ekonomických činností 781

Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv)

 - 7 847
 
Z rozpočtových výdajů na mzdové prostředky
Kultura 325
Vnitřní správa 7 669
Zastupitelé, funkcionáři 1 457
Středisko služeb 261
Mzdové prostředky celkem 9 712

Rozpočet je sestaven jako přebytkový ve výši 7,847 mil. Kč. Přebytek bude použit na financování kapitálových akcí města.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
 Neinvestiční příspěvky 50
 Hejnické slavnosti 700
 Neinvestiční příspěvky na sport a volnočasové aktivity 650
 Investiční příspěvky na sport a volnočasové aktivity 180
 Rekonstrukce místních komunikací 1 000
 Úpravy nebytového prostoru na byt v čp. 96 300
 Oprava střechy na čp. 303 250
 Oprava střechy na MŠ 1 450
 Fasáda na budově MěÚ 1 114
 Věcné břemeno na kanalizaci (LB kraj) 596
 Územní plán města 657
 Příjezdová cesta k budově MěÚ a garáž 400
 Letáčky Města Hejnice 25
 Veletrh Brno - propagace Hejnic 45
 Kanalizace Hejnice - smlouva výběrové řízení 152
 Revitalizace veřejné zeleně - smlouva na veřejnou zakázku 51
 Přeložka chodníku v Klášterní ulici 650
 Kanalizační přípojky k objektům 523
 Oprava zdi za p. Bartošem V. 100
 Zateplení ZŠ - smlouvy na inž. činnost a Benne-fill 436
 Úprava webu Hejnic 51
 Dokončení odvodnění na Ferdinandově 308
 Rekonstrukce a rozšíření osvětlení areálu ČOV 20
 Celkem :

 8 708 

ikona souboruKompletní rozpočet pro rok 2014

3.2.2014 15:58:40 | přečteno 2340x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load