Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2013

PříjmyRozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy894
Běžné příjmy daňové28 362
Běžné příjmy nedaňové12 244
Přijaté dotace2 562
Příjmy celkem :44 062
 
Výdaje
Běžné výdaje28 491
Akce města16 827
Výdaje celkem :45 318
 
Příjmy roku 201344 062
Výdaje roku 201345 318
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů- 1 256
Výsledek hospodaření roku z ekonomických činností2 317

Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv)

- 1 061

 
Z rozpočtových výdajů na mzdové prostředky
Kultura307
Vnitřní správa7 226
Zastupitelé, funkcionáři1 055
Středisko služeb2461
Mzdové prostředky celkem8 849

Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši 1 256 mil. Kč. Schodek bude pokryt z hospodářského výsledku hospodářské činnosti.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce městaRozpočet v tis. Kč
 Neinvestiční příspěvky 50
 Hejnické slavnosti 700
 Neinvestiční příspěvky na sport a volnočasové aktivity 550
 Investiční příspěvky na sport a volnočasové aktivity 250
 Rekonstrukce místních komunikací 1 000
 Kanalizace Hejnice - výběrové řízení na dodavatele stavby 800 
 Územní plán města 657
 Výměna oken čp. 598 včetně výběrového řízení 1 300
 Výměna oken čp. 521 400
 Příspěvek FVS jako podíl na dotaci 1 500
 Projektová dokumentace kanalizace Hejnice, žádost o dotaci 120
 Dětské hřiště 100
 ČOV Hejnice 50
 Rekonstrukce nové části ZŠ - okna, zateplení 4 500
 Výměna dopravního značení ve městě 40
 Projektová dokumentace a odvodnění na Ferdinandově 1 000
 Oprava komunikace Skalní město 1 000
 Přesun autobusové zastávky Ferdinandov 60
Chodník směrem na Ferdinandov 2 000
 Projekt revitalizace sídliště 300
 Veřejné osvětlení 150
 Výměna sedaček v kině 300
 Celkem :

 16 827 

ikona souboru

Kompletní rozpočet pro rok 2013

21.1.2013 15:05:00 | přečteno 2849x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load