Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2012

Návrh rozpočtu města na rok 2012

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy 1 617
Běžné příjmy daňové 22 272
Běžné příjmy nedaňové 11 736
Přijaté dotace 10 815
Příjmy celkem : 46 440
 
Výdaje
Běžné výdaje 28 118
Akce města 20 108
Výdaje celkem : 48 226
 
Příjmy roku 2012 46 440
Výdaje roku 2012 48 226
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů - 1 786
Výsledek hospodaření roku z ekonomických činností 1 789

Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv)

1 786
 
Z rozpočtových výdajů na mzdové prostředky
Kultura 260
Vnitřní správa 7 094
Zastupitelé, funkcionáři 1 055
Středisko služeb 249
Mzdové prostředky celkem 8 658

  Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši 1.786 mil. Kč. Schodek bude pokryt z hospodářského výsledku hospodářské činnosti.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
 MÚ - server + software  170
 Neinvestiční příspěvky  50
 Hejnické slavnosti  600 
 Příspěvky na sport a volnočasové aktivity  550
 Oprava místních komunikací  800
 Oprava střechy na 2. MŠ  260 
 Nákup pozemku pod budovou kina  200
 Kanalizace Hejnice - zprac. žádosti o dotaci  240
 Územní plán města  390
 Vodovod Zátiší  370
 Rekonstrukce výtahu v čp. 533  810
 Dětské hřiště  150
 Obnova a rozšíření veřejného osvětlení  260
 Projekt rekonstrukce části ZŠ - okna, zateplení  220
 Projekt rekonstrukce zeleně v areálech 1. a 2. MŠ  52
 Výměna dopravního značení ve městě  200
 Projekt na výměnu oken v čp. 495, 514, 515  70
 Sloučení kuchyní ZŠ a MŠ k 09/2012  100
 Projekt 3. MŠ - zateplení, změna vytápění  200
 Příspěvek FVS jako podíl na dotaci  1 500
 Příspěvek FVS na rekonstrukci vodovodu Skalní město  1 200
 Plastová okna čp. 495, 514, 515 + výb. řízení  1 300
 ČOV Hejnice - pískový lapol, obnova čerpadel  210
 Rekonstrukce Divadelní přístavby - střecha, okna, fasáda  300
 Projekt Nová 2. MŠ - výstavba nového pavilonu  1 191
 Povodňové škody - lávky pod kostelem, za Dělnickým domem  6 401
 Povodňové škody - oprava lávek, propustů, silnic  2 314 
Celkem : 20 108

ikona souboruKompletní verze rozpočtu 2012
ikona souboruEkonomické činnosti
ikona souboruRozpočtového výhledu

3.1.2012 9:49:29 | přečteno 3182x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load