Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2008

Návrh rozpočtu města na rok 2008

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy 151
Běžné příjmy daňové 24.411
Běžné příjmy nedaňové 10.125
Přijaté transfery 2.560
Příjmy celkem : 37.247
Výdaje
Běžné výdaje 26.305
Akce města 22.139
Výdaje celkem : 48.444
Příjmy roku 2008 37.247
Výdaje roku 2008 48.444
Výsledek hospodaření roku -11.197
Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv) +11.197
Z rozpočtových výdajů na mzdové prostředky
Kultura 328
Vnitřní správa 2.791
Zastupitelé, funkcionáři 1.007
Středisko služeb 4.532
Mzdové prostředky celkem 8.658

Rozpočet je sestaven jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření z let minulých na financování investičních akcí města.

Plánovaná rekonstrukce čp. 5 - II. etapa - přiznanou dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení nelze rozpočtovat ve schváleném rozpočtu, ale pouze jako rozpočtovou změnu. Tato rozpočtová změna ovlivní výsledek hospodaření roku 2008.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
Rekonstrukce čp. 5 - doplnění projektové dokumentace 54
Zasíťování pozemků pro 28 RD 350
Zasíťování pozemků pro 8 RD 100
Územní plán - změna 45
Oprava místních komunikací 1.000
Příspěvky na činnost s mládeží 220
Rekonstrukce místního rozhlasu 900
Služební auto 400
Oprava střechy na budově 2. MŠ 180
Kamerový systém města 350
Bikefreaks - sportovní areál za koupalištěm 50
Panelový dům - zateplení a výměna oken 3.500
Studie rekonstrukce ZŠ 200
Letní kino 55
Pouť města 80
Kino - ozvučení 250
Sněhová fréza 70
Kino - oprava a rekonstrukce 55
Rekonstrukce čp. 5 - II.etapa 14.240
Celkem : 22.139

Realizace akcí „Kamerový systém města“ a „Kino - ozvučení“
jsou podmíněny přidělením dotace.

12.12.2007 13:10:29 | přečteno 5010x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load