Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 9. jednání rady města Hejnice konaného dne  04.05. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.131/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 15, 37, 91, 110, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129/2015 Ponechává ve sledování: 105/2013, 12, 36, 88, 89, 106, 122, 126, 130/2015.

132/2015 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace týkající se zajištění části mzdových nákladů na pracovnici 3. MŠ  mimo topnou sezónu a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru neinvestiční příspěvek ve výši 22.000,- Kč poskytnout formou posílení závazných ukazatelů a současně provést úpravu rozpočtu. Termín: 18.05.2015

133/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o zajištění rekreační a turistické sezóny 2015.

134/2015 PROJEDNALA A STANOVUJEs účinností od 1. 7. 2015 výši nájemného v bytech v majetku města na 38,- Kč za 1 m2 a měsíc. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv.  Termín: 18.05.2015

135/2015 ROZHODLA o přechodu nájmu na člena nájemcovy domácnosti podle § 2279 odst. 1 NOZ. A  u bytu  v čp. 532 Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 18.05.2015

136/2015 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 601 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 18.05.2015

137/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci tajemníka o pronájmu veřejného prostranství před restaurací PIZZERIE.

138/2015 PROJEDNALA žádost Jizerské o.p.s. Bedřichov týkající se používání znaku města za propagačním účelem za poskytnutou podporu a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a znak města jim zaslat. Termín: 18.05.2015

139/2015 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p.p.č. 512/5 v k.ú. Hejnice za účelem rekreační zahrady a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 18.05.2015

140/2015 PROJEDNALA a zrušila nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 291/1 v k.ú. Hejnice z důvodu špatné platební morálky nájemce. Ukládá tajemníkovi informovat nájemce. Termín: 18.05.2015

141/2015 PROJEDNALA žádost y týkající se koupě části pozemku pro výstavbu RD p.p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit, zajistit geometrické rozdělení a starostovi žádost předat k projednání ZM. Termín: 18.05.2015

142/2015 PROJEDNALA a zamítá žádost týkající se koupě pozemku zahrádky p.p.č. 1078/10 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 18.05.2015

143/2015 PROJEDNALA a schválila vítěze výběrového řízení na pozici mistr střediska služeb. Ukládá tajemníkovi uzavřít se jmenovaným pracovní smlouvu. Termín: 01.06.2015

144/2015 PROJEDNALA žádost týkající se zrušení výpovědi z nájmu bytu v čp. 598 a s žádostí souhlasí, s podmínkou uhrazení veškerého dlužného nájemného do 31. 5. 2015. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finanční odbor. Termín: 18.05.2015

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák - místostarosta

7.5.2015 10:05:23 | přečteno 476x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load