Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 8. jednání rady města Hejnice konaného dne  20.04. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.116/2015

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 16, 103, 104, 107, 109, 112, 114/2015. Ponechává ve sledování: 105/2013, 12, 15, 36, 37, 88, 89, 91, 106, 110, 111, 113/2015.

117/2015

RM PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Pálení čarodějnic“ dne 25. 4. 2015 a rozhodla se akci podpořit částkou 3.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit.

Termín: 04.05.2015

118/215

RM PROJEDNALA žádost o.p.s. Snílek Staré Splavy týkající se poskytnutí finanční dotace na sociální službu Snílkova domu a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 04.05.2015

119/2015

RM ROZHODLA o záměru města pronajmout vestibul kina v čp. 3, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

Termín: 04.05.2015

120/2015

RM PROJEDNALA žádost paní Martiny Holické týkající se zrušení pronájmu městského pozemku a prominutí platby z důvodu nevyhovujícího stavu pozemku a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

Termín: 04.05.2015

121/2015

RM PROJEDNALAa vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvyy na pozemek p.p.č. 1157 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi ukončit nájemní smlouvu dohodou k 1. 5. 2015.

Termín: 04.05.2015

122/2015

RM PROJEDNALAžádost týkající se koupě pozemku p.p.č. 1157 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit a starostovi žádost předat k projednání ZM.

Termín: 04.05.2015

123/2015

RM PROJEDNALA a schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu Hejnických slavností s Libereckým krajem. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 04.05.2015

124/2015

RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. 5 v čp. 5, ulice Jizerská, Hejnice se synem. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

Termín: 04.05.2015

125/2015

RM PROJEDNALA Směrnici č. 1/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu a ukládá starostovi ji předložit k projednání ZM.

Termín: 04.05.2015

126/2015

RM PROJEDNALA a schválila nabídku na realizaci webové kamery v prostorách domu čp. 252. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

Termín: 04.05.2015

127/2015

RM PROJEDNALA a schválila Plán kontrolní činnosti městského úřadu na rok 2015. Ukládá pracovníkům úřadu se tímto plánem řídit.

128/2015

RM PROJEDNALA žádos týkající se výměny okenní výlohy v obchodě Potraviny H&Z v Nádražní ulici na vlastní náklady na výlohu s výdejním okénkem a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

Termín: 04.05.2015

129/2015

RM PROJEDNALA žádost společnosti BDO Advisory Praha týkající se pronájmu vestibulu kina na zajištění školení vzdělání uchazečů o zaměstnání ve dnech 18. – 22. 5. 2015 a s žádostí souhlasí s cenou 100,- Kč/hodina. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

Termín: 04.05.2015

130/2015

RM PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu městského koupaliště ve dnech 19. – 21. 6. 2015 pro konání provazochodeckého festivalu Keep Balance VIII a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

Termín: 04.05.2015


Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

23.4.2015 10:17:19 | přečteno 485x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load