Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 7. jednání rady města Hejnice konaného dne  08.04. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.102/2015 RM PROJEDNALA pravidla pro odměňování ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá radě se těmito pravidly řídit.

103/2015 RM PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu 8 pivních setů v termínu 28. 5. – 1. 6. 2015 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 20.04.2015

104/2015 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598, Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 20.04.2015

105/2015 RM PROJEDNALA a schválila žádost o přijetí nových členů do domácnosti.

106/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se koupě pozemku pro realizaci zahrady vedle jejich plánované výstavby RD p.p.č. 935/6 v k.ú. Hejnice a ukládá starostovi ve věci dále jednat.Termín: 20.04.2015

107/2015 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 512/5 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi ukončit pronájem, předat tuto informaci finančnímu odboru a zveřejnit záměr města pozemek pronajmout. Termín: 20.04.2015

108/2015 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí odpověď Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant týkající se stížnosti na pořádek kolem areálu pracoviště v Hejnicích.

109/2015 RM PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2015 a rozhodla se akci podpořit částkou 4.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 20.04.2015

110/2015 RM PROJEDNALA odvolání, týkající se výše pronájmu za WC na koupališti k možnosti provozu jeho občerstvení. Stanovuje pronájem za částku 3500,- Kč měsíčně s tím, že budou toalety přístupné i hostům koupaliště a jejich úklid převezme správce koupaliště. Současně ruší usnesení RM 84/2015. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.04.2015

111/2015 RM PROJEDNALA nabídku firmy Expresnet.cz, producenta pořadu Cyklotoulky na zařazení Hejnic do jednoho chystaného dílu tohoto seriálu České televize. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 20.04.2015

112/2015 RM PROJEDNALA žádost Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách“ a rozhodla se akci podpořit částkou 10.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 20.04.2015

113/2015 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí výpověď z pracovního poměru mistra Střediska služeb. Rozhodla o sestavení výběrové komise ve složení tajemník, starosta a místostarosta a ukládá tajemníkovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení uvolněného místa s termínem nástupu do 1. 8. 2015 a předložit radě města ke schválení vítěze výběrového řízení. Termín: 20.04.2015

114/2015 RM PROJEDNALA  a vzala na vědomí informaci starosty o udělení korekce od SFŽP v projektu „Kanalizace Hejnice – TDI“ a ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 20.04.2015

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města

 

10.4.2015 8:24:13 | přečteno 470x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load