Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 6. jednání rady města Hejnice konaného dne  23.03. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.88/2015 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.Termín: 22.04.2015

89/2015  PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.Termín: 22.04.2015

90/2015  PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87/2015, Ponechává ve sledování: 105/2013, 302/2014, 12, 15, 16, 36, 37, 82/2015. Ruší usnesení č. 61/2015.

91/2015  PROJEDNALAžádost týkající se koupě pozemku pro výstavbu RD p.p.č. 932/9 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi žádost předat k projednání ZM.Termín: 22.04.2015

92/2015  PROJEDNALA a schválila uzavření smlouvy na dodávku oken do bytového domu čp. 387 v ulici P. Bezruče na základě poptávkového řízení s firmou Brex Liberec. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 08.04.2015

93/2015  PROJEDNALA a schválila mandátní smlouvu o zajištění inženýrské činnosti v rámci investiční akce „Hejnice, mateřská škola - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou INGkomplet s.r.o. Praha. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 08.04.2015

94/2015  PROJEDNALA a schválila mandátní smlouvu o zajištění inženýrské činnosti v rámci investiční akce „Hejnice, dům technických služeb - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou INGkomplet s.r.o. Praha. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 08.04.2015

95/2015  PROJEDNALA a schválila nové znění „Řádu veřejného pohřebiště“ včetně všech jeho příloh. Ukládá tajemníkovi řád zveřejnit a finančnímu odboru se jím řídit.Termín: 08.04.2015

96/2015  PROJEDNALA žádost mateřského centra Mateřídouška Hejnice týkající se poskytnutí finančního příspěvku na realizaci Pohádkového lesa dne 31. 5. 2015 a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a příspěvek vyplatit.Termín: 08.04.2015

97/2015 PŘIJALA podnět týkající se stavu dodávek teplé užitkové vody v panelovém domě čp. 532 v Hejnicích. Ukládá referentce správy majetku města zajistit odstranění závady a informovat žadatelku.Termín: 08.04.2015

98/2015  PROJEDNALA a zamítla žádost Frýdlantského divadelního spolku týkající se poskytnutí pronájmu Divadelní přístavby na dny 27. a 28. března 2015. Ukládá starostovi s žadateli dále ve věci jednat.Termín: 08.04.2015

99/2015  VZALA NA VĚDOMÍ aktuální situaci města ve věci rozboru daňových příjmů s porovnáním roku 2014 a 2015.

100/2015 PROJEDNALA a schválila žádost SDH Hejnice družstva psovodů týkající se poskytnutí podpory při pořízení výjezdového vozidla psovodů. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.Termín: 08.04.2015

101/2015  PROJEDNALAa schválila mimořádnou finanční odměnu řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice za proběhlou kontrolu České školní inspekce s pozitivním závěrečným vyhodnocením. Ukládá starostovi ředitele příspěvkové organizace města informovat.Termín: 08.04.2015

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

25.3.2015 15:33:45 | přečteno 535x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load