Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 5. jednání rady města Hejnice konaného dne 09. 03. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.67/2015 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 3, 34, 40, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, /2015, Ponechává ve sledování: 105/2013, 302/2014, 12, 15, 16, 36, 37, 61/2015.

68/2015  RM PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění  přípravy investičních akcí roku 2015.

69/2015 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, č. 12 v čp. 5, ulice Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 23.3.2015

70/2015 RM ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp.598 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 23.3.2015

71/2015 RM ROZHODLA o záměru města pronajmout garážové stání v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice čísla stání 4,5,6,8,10,11,12,15,17,20 a 22. Ukládá tajemníkovi záměr města garážové stání pronajmout zveřejnit.Termín: 23.3.2015

72/2015 RM PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu České školní inspekce o provedené kontrole Základní škola a Mateřská škola Hejnice a informaci o činnosti ZŠ a MŠ předložené ředitelem ZŠ a MŠ.

73/2015 RM PROJEDNALA a schválila dodatek Mandátní smlouvy číslo 1 „Kanalizace Hejnice – technický dozor investora“ se sdružením REALSTAV MB - CSSC. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 23.3.2015

74/2015 RM PROJEDNALA a schválila uzavření smlouvy na dodávku oken do chatek v kempu na základě poptávkového řízení s firmou Radek Ječný Raspenava. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 23.3.2015

75/2015 RM PROJEDNALA a schválila smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rekonstrukci komunikace ulice P. Bezruče s Libereckým krajem. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 23.3.2015

76/2015 RM PROJEDNALA a schválila smlouvu na zpracování žádosti o dotaci  a projektové dokumentace na akci: „ Hejnice, mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Mělník. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 23.3.2015

77/2015 RM PROJEDNALA a schválila smlouvu o dílo na projekční a inženýrské činnosti týkající se akce „ Hejnice, mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí „s firmou Project A plus s.r.o. Turnov. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 23.3.2015

78/2015 RM PROJEDNALA a schválila smlouvu na zpracování žádosti o dotaci  a projektové dokumentace na akci: „ Hejnice, dům technických služeb – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Mělník. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 23.3.2015

79/2015 RM PROJEDNALA a schválila smlouvu o dílo na projekční a inženýrské činnosti týkající se akce „ Hejnice, dům technických služeb – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou Project A plus s.r.o. Turnov. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.Termín: 23.3.2015

80/2015 RM PROJEDNALA a schválila limit pro zveřejňování veřejnoprávních smluv na webových stránkách Hejnice. Smlouvy nad 30 tisíc korun budou zveřejněné na webových stránkách města. Ukládá tajemníkovi zveřejňování zajistit.Termín: 23.3.2015

81/2015 RM PROJEDNALAa schválila žádost, týkající se pronájmu kina 8. dubna 2015 pro uskutečnění přednášky o školních metodách. Termín: 23.3.2015

82/2015 RM PROJEDNALA a schválila smlouvu o pronájmu pozemků pro účely umístění reklamních tabulí s akciovou společností Lázně Libverda. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

83/2015 RM PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška, týkající se bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa 2015“, který proběhne 31. 5. 2015 a s pronájmem kina i poskytnutím  technického vybavení souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele  informovat. Termín: 23.3.2015

84/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu WC na koupališti za účelem provozování jeho stánku s občerstvením a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele  informovat.Termín: 23.3.2015

85/2015 RM PROJEDNALA žádost, týkající se souhlasu s konáním sportovní akce v dogtrekkingu „Bludná psice na Jizerkách“ v termínu 7. – 10. května 2015 a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele  informovat.Termín: 23.3.2015

86/2015 RM PŘIJALA stížnost na stav nakládání s odpadky v areálu a kolem areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice. Ukládá starostovi uvedenou stížnost projednat s vedením školy a na podnět odpovědět.Termín: 23.3.2015

87/2015 RM PROJEDNALA výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodina země 2015“, týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 28. března 2015 a rozhodla se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele  informovat a místostarostovi zhasnutí zajistit.Termín: 23.3.2015

 Jaroslav Demčák   -  starosta

Jiří Horák - místostarosta

12.3.2015 9:10:13 | přečteno 573x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load