Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 4. jednání rady města Hejnice konaného dne 23.02. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

53/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 30, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/2015. Prodlužuje termín usn. č. 105/2013, 302/2014 a usn. č.: 3, 12, 15, 16, 34, 36, 37, 40, 52/2015.  

54/2015 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2015 z pohledu střediska MH a SBH.

55/2015 PŘIDĚLUJE byt v DPS o velikosti 2+kk, č. 6, v čp. 617,   Lázeňská, Hejnice, manželům Pokorným. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 09.03.2015

56/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, č. 1, v čp. 387, P. Bezruče, Hejnice, panu Janu Gašpierikovi. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 09.03.2015

57/2015 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1+kk, č. 18, v čp. 601, Hejnice, paní Zdence Richtrové. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.Termín: 09.03.2015

58/2015 PROJEDNALA  a schválila žádost divadla ZASETO o pronájem kina pro potřeby divadelního představení v termínu 18. dubna 2015 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

Termín: 09.03.2015

59/2015  ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 445, Nádražní, Hejnice (bývalá čekárna zubní ordinace). Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města nebytový prostor pronajmout. Termín: 09.03.2015

60/2015 PROJEDNALA žádost Mgr. Jana Kašpara týkající se koupě pozemku zahrádky p. p. č. 1078/10 v k. ú. Hejnice a ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 09.03.2015

61/2015 PROJEDNALA žádost manželů Kobrových týkající se koupě pozemku pro výstavbu RD p. p. č. 932/7 v k. ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi žádost předat k projednání ZM. Termín: 25.02.2015

62/2015 PROJEDNALA a schválila složení Krizového štábu města Hejnice. Štáb tvoří p. Jaroslav Demčák, p. Jiří Horák, Mgr. Karel Kopecký, p. Michal Berka a p. Jiří Šimon. Ukládá tajemníkovi informovat členy štábu. Termín: 09.03.2015

63/2015 PROJEDNALA a schválila formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu Hejnic, který je povinnou přílohou žádosti o finanční příspěvek. Ukládá tajemníkovi žádost zveřejnit. Termín: 09.03.2015

64/2015 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s firmou SŽDC s. o., Praha týkající se dotčených pozemků při akci rekonstrukce přejezdového zabezpečení v Hejnicích. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 09.03.2015

65/2015  VZALA  NA  VĚDOMÍ  předloženou změnu Pravidel pro prodej stavebních parcel v Hejnicích. Ukládá starostovi předložit pravidla na jednání ZM. Termín: 25.02.2015

66/2015 PROJEDNALA a schválila žádost mladších důchodkyň Horalek, týkající se pronájmu prostor klubu důchodců v objektu DPS. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 09.03.2015

Jaroslav Demčák    -  starosta

Jiří Horák  -  místostarosta


27.2.2015 10:28:19 | přečteno 545x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load