Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3.jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 3. jednání rady města Hejnice konaného dne 09.02. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

39/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38/2015. Prodlužuje termín usn. č. 105/2013, 302/2014 a usn. č.: 3, 12, 15, 16, 30, 34, 36, 37/2015. Ruší usn. č. 23/2015.

40/2015 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2014 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 25.02.2015

41/2015 PROJEDNALA  a schválila  smlouvu o poskytnutí  součinnosti týkající se dotačního managementu po dobu realizace projektu na akci „ Hejnice, základní škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ s firmou ING komplet, s. r. o., Praha. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 23.02.2015

42/2015 PROJEDNALA a schválila smlouvu na zajištění řízení projektu týkající se dotačního managementu po dobu realizace projektu na akci „Kanalizace Hejnice“ s firmou Agentura regionálního rozvoje, s. r. o., Liberec. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 23.02.2015

43/2015 PROJEDNALA  a schválila smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a projektové dokumentace na akci: „ Svážíme bioodpad z města Hejnice “ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D.,  Mělník. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 23.02.2015

44/2015 PROJEDNALA  a schválila příkazní smlouvu na přípravu a organizační zajištění celého průběhu výběrových řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu „ Zateplení zdravotního střediska “ , „Revitalizace sídliště “, „Výměna oken v bytovém domě + výměna sklepních okének na sídlištích“  s firmou Compet Consult, s. r. o.,  Praha. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 23.02.2015

45/2015  PROJEDNALA  a schválila smlouvu na zajištění telefonních služeb města s firmou T-Mobile Czech Republic, a. s. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 23.02.2015

46/2015 PROJEDNALA žádost KSS LK týkající se vyjádření k prodeji pozemku před RD v Klášterní ulici a ukládá starostovi předat žadateli stanovisko města. Termín: 23.02.2015

47/2015 PROJEDNALA a schválila žádost VODAFONE Czech Republic, a. s. týkající se souhlasu s instalací bezpečnostních prvků na střechu domu čp. 532, Sídliště, Hejnice, kde má žadatel základnovou stanici. Ukládá starostovi podepsat souhlas se stavebními úpravami. Termín: 23.02.2015

48/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 23.02.2015

49/2015 PŘIDĚLUJE byt v DPS o velikosti 1+kk v čp. 617, Lázeňská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 23.02.2015

50/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 532, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 23.02.2015

51/2015 VZALA  NA  VĚDOMÍ  zprávu společnosti Most k naději o činnosti v mikroregionu Frýdlantsko týkající se terénních programů pro uživatele drog za rok 2014.

52/2015 PROJEDNALA návrh na rozdělení finančních příspěvků na činnost neziskových, sportovních a volnočasových organizací na území města pro rok 2015. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 25.02.2015

Jaroslav Demčák - starosta

  Jiří  Horák - místostarosta

11.2.2015 10:30:09 | přečteno 489x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load