Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2.jednání

Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 2. jednání rady města Hejnice konaného dne 26.01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

19/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č.: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18/ 2015. Prodlužuje termín usn. č. 105/2013 , 302/2014 a usn.č.: 3, 12, 15, 16 / 2015.

20/2015 PROJEDNALA  a vzala na vědomí informaci o splnění úkolů roku 2014.

21/2015 PROJEDNALA  a vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. a zprávu o přestupcích za rok 2014, obě předložené p. tajemníkem Ukládá tajemníkovi zprávu o poskytování informací zveřejnit. Termín: 09.02.2015

22/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, č.35 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 09.02.2015

23/2015 PŘIDĚLUJE byt v DPS o velikosti 1+kk, č. 11 v čp. 617, Lázeňská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 09.02.2015

24/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, č. 9 v čp. 387, P. Bezruče , Hejnice . Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 09.02.2015

25/2015  PROJEDNALA  a schválila žádost, týkající se pronájmu kina 11. března 2015 pro školní představení.

26/2015 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy u pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice.  Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín : 09.02.2015

27/2015 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny a přítomnost z rodinné perspektivy „Síla kořenů“, o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou v Hejnicích 19. – 23.08.2015 a schválila částku 5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 09.02.2015

28/2015 PROJEDNALA  a schválila žádost týkající se výměny podlahové krytiny v ordinaci dětské lékařky v čp. 445 Nádražní, Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finančnímu odboru výměnu zajistit. Termín : 09.02.2015

29/2015 PROJEDNALA  a schválila Servisní smlouvu na programové vybavení CODEXIS OBEC pro potřeby městského úřadu s firmou ATLAS consulting s.r.o. Ostrava. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Termín: 09.02.2015

30/2015 PROJEDNALA a schválila nabídku firmy Daruma Plzeň týkající se prezentace Hejnic na zvukovém informačním panelu v Jablonci nad Nisou. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a starostovi připravit prezentaci.Termín: 09.02.2015

31/2015 PROJEDNALA žádost Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. o finanční příspěvek na podporu projektů společnosti v Jizerských horách a rozhodla se projekt podpořit částkou 2.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 09.02.2015

32/2015 PROJEDNALA žádost společnosti FOR HELP o podporu o.s. Adventor a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 09.02.2015

33/2015 PROJEDNALA žádost týkající se osazení lampy veřejného osvětlení na přístupovou komunikaci na Ferdinandově. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 09.02.2015

34/2015 PROJEDNALAžádost týkající se výměny pozemků na Skřivánku z důvodu zřízení přístupu k čerpací stanici kanalizace a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit žádost k projednání ZM. Termín: 11.03.2015

35/2015 PROJEDNALAžádost týkající se zapůjčení stolů a židlí a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 09.02.2015

36/2015 PROJEDNALA  nabídku týkající se vypracování cenové mapy pozemků a pravidel prodeje pozemků v Hejnicích a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi ve věci dál jednat. Termín: 09.02.2015

37/2015 PROJEDNALA  žádost týkající se koupě pozemku pro výstavbu RD p.p.č. 932/7 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr zvěřejnit a starostovi žádost předat k projednání ZM. Termín: 11. 03. 2015

38/2015 PROJEDNALA žádost společnosti Hoši v koši týkající se podpory akce zimní balónové fiesty v Hejnicích – Cimrmanova žárovka 2015, která se bude konat v termínu 11. až 15. února 2015 a s žádostí souhlasí včetně podpory 2.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 09.02.2015

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města

28.1.2015 12:58:17 | přečteno 508x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load