Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. jednání rady města Hejnice konaného dne 30. 9. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.244/2015 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 228, 207, 218, 222, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243/2015. Prodlužuje termín usn. č.: 206, 225, 232/2015. Ruší usn. č.: 239/2015.

245/2015 PROJEDNALA žádost společnosti AZT – umělecká agentura, Hradištsko 1265, Praha týkající se pronájmu kina na zajištění školní projekce dne 18. 11. 2015 a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek na dobu 4 hodiny. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 12. 10. 2015

246/2015 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci 18. ročníku mezinárodní soutěže „Hejnický dřevorubec 2015“ a rozhodla se žádost podpořit částkou 7.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 12. 10. 2015

247/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce balkónů v bytovém domě čp. 601 Hejnice, kterým se stala firma FEZEKA, s. r. o., Novina 2, Kryštofovo Údolí. Ukládá starostovi podepsat s firmou smlouvu o dílo. Termín: 12. 10. 2015

248/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost MCDO Hejnice týkající se umožnění schválení konání svatby v jejich prostorách v sobotu 17. 10. 2015 do 24.00 hodin. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 12. 10. 2015

249/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost MCDO Hejnice týkající se podpory účasti na veletrhu Regiontour 2016 v lednu 2016. Ukládá starostovi žádost zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2016. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 12. 10. 2015

250/2015 PROJEDNALA žádost týkající se umožnění odpuštění nájmu za pronájem WC na koupališti za měsíc září z důvodu ukončení provozu stánku s občerstvením a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finanční odbor. Termín: 12. 10. 2015

251/2015 PROJEDNALA a zamítla stížnost týkající se projektu rekonstrukce zeleně na sídlišti a výsadby stromů v blízkosti jejího pozemku. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 12. 10. 2015

252/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu referentky majetku města týkající se objektu zdravotního střediska a rozhodla uvědomit konkrétní nájemce objektu. Ukládá tajemníkovi informovat nájemce. Termín: 12. 10. 2015

253/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, č. 13 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 12. 10. 2015  

254/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, č. 5 v čp. 581, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 12. 10. 2015

255/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, č. 20 v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 12. 10. 2015

256/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, č. 31 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 12. 10. 2015

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

5.10.2015 11:04:54 | přečteno 557x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load