Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

 - Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. jednání rady města Hejnice konaného dne 14. 9. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.228/2015 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 202, 205, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 106/2015. Ruší  usnesení č.: 204, 210/2015. Prodlužuje termín usn. č.: 206, 207, 218, 222, 225, 226, 227/2015 do 30. 9. 2015.

229/2015 PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2015. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.  Termín: 23. 9. 2015

230/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele technologie „Svážíme bioodpad z města Hejnice“, kterým se stala firma FARID COMERCIA, s. r. o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost, s nabídkovou cenou 1.385.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 30. 9. 2015

231/2015  PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce parkoviště v centru města, kterým se stala firma EUROVIA CS, Londýnská 564, 460 11 Liberec. Ukládá starostovi podepsat s firmou příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 30. 9. 2015

232/2015 PROJEDNALA A SCHVÁLILA poptávkové řízení na dodavatele pasportizace mostů a lávek města, kterým se stala firma Stylstav Liberec, Dlouhá 55, 463 12 Liberec. Ukládá starostovi podepsat s firmou příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 30. 9. 2015

233/2015 PROJEDNALA nabídku na rekonstrukci osvětlení dvou učeben základní školy z důvodu změny na dočasné kmenové třídy od firmy CZ Patriot, s. r. o., Jablonec nad Nisou. Ukládá starostovi nabídku předložit ke schválení ZM z důvodu výše ceny. Termín: 30. 9. 2015

234/2015 PROJEDNALAžádost týkající se koupě pozemku pro výstavbu RD p.p.č. 905/32 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi žádost předat k projednání ZM. Termín: 23. 9. 2015

235/2015 PROJEDNALAžádost týkající se koupě pozemku pro výstavbu RD  p.p.č. 905/30 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi žádost předat k projednání ZM. Termín: 23. 9. 2015

236/2015 PROJEDNALAžádost týkající se koupě pozemku p.p.č. 905/31 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi žádost předat k projednání ZM. Termín: 23. 9. 2015

237/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 595, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 30. 9. 2015

238/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK,  v čp. 303, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 30. 9. 2015

239/2015 PROJEDNALA žádost týkající se umožnění podnájmu jí pronajatého městského bytu a žádost schválila na dobu jednoho roku. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 30. 9. 2015

240/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost týkající se umožnění schválení koncertu v její restauraci na nádraží v pátek 25. září 2015 do 24:00 hodin. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 30. 9. 2015

241/2015 PROJEDNALA žádost týkající se oprav nebytového prostoru lékárny a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a referentce majetku domluvit se žadatelkou rozsah a termín prací. Termín: 30. 9. 2015

242/2015 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 19. 9. 2015 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Termín: 30. 9. 2015

243/2015 PROJEDNALA zprávu ředitele Základní školy Hejnice o prázdninovém provozu mateřských škol ve městě a rozhodla ji předložit zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit ZM. Termín: 23. 9. 2015

Jaroslav Demčák - starosta města

Jíří Horák -  místostarosta

16.9.2015 14:36:42 | přečteno 573x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load