Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 13. jednání rady města Hejnice konaného dne  29.06.2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.185/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 88, 89, 122, 161, 178, 179, 180, 181, 182, 184/2015. Ponechává ve sledování: 36, 106, 141, 156, 157, 172, 176, 177, 183/2015.

186/2015 PROJEDNALA a ukládá řediteli základní školy vypracovat zprávu o provozu a návštěvnosti mateřských školek v době července a srpna 2015, kterou předloží na druhé jednání RM v září 2015. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele školy. Termín: 31.8.2015

187/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o plnění usnesení RM a ZM předložené tajemníkem.

188/2015 PROJEDNALA a souhlasí s předloženým návrhem rozdělení pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi rozdělení zajistit a záměr prodeje jednotlivých pozemků zveřejnit. Termín: 31.8.2015

189/2015 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 598 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 31.8.2015

190/2015 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 445 Nádražní ulice, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 31.8.2015

191/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK,  v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 31.8.2015

192/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK,v čp. 601, Hejnice.Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 31.8.2015

193/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK, v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 31.8.2015

194/2015 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 31.8.2015

195/2015 PROJEDNALA žádost,týkající se koupě pozemku p.p.č. 935/6 v k.ú. Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit. Termín: 31.8.2015

196/2015 PROJEDNALA žádost týkající se povolení konání rodinné oslavy na zahradě domu v sobotu 25. července 2015 a se žádostí souhlasí pod podmínkou ukončení akce do 24. hodiny. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 31.8.2015

197/2015 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu velkokapacitního stanu pro konání rodinné oslavy v sobotu 25. července 2015 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 31.8.2015

198/2015 PROJEDNALA žádost, týkající se městského bytu a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 31.8.2015

199/2015 PROJEDNALA opakovaně žádost o.s. TJ Sokol Lázně Libverda týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Mládežnický cyklistický oddíl“ a rozhodla se žádost podpořit částkou 1.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 31.8.2015

200/2015 PROJEDNALA žádost SK Bílý Potok o.s. týkající se poskytnutí materiální pomoci na realizaci akce „Bee Pee Fest 2015“ a rozhodla se akci podpořit zapůjčením mobilního WC a elektrických rozváděčů. Ukládá finančnímu odboru vypracovat smlouvu o zápůjčce a tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 31.8.2015

201/2015 PROJEDNALA žádost  týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Výšivky pro Vandrdůchodce Hejnice“ a žádá doplnění žádosti o další informace. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.  Termín: 31.8.2015

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

1.7.2015 16:33:23 | přečteno 405x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load