Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 12. jednání rady města Hejnice konaného dne  15.06.2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.174/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o stavu městské kroniky předložené kronikářkou Hejnic.

175/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 105/2013, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 173/2015. Ponechává ve sledování: 36, 88, 89, 106, 122, 141, 156, 157, 161, 172/2015.

176/2015 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku pod garáží p.p.č. 210 v k.ú. Hejnice a žádost schválila na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 29.6.2015

177/2015 PROJEDNALA A SCHVALUJE rozdělení pozemku p.p.č 905/1 v k.ú. Hejnice na 3 části. Ukládá tajemníkovi zajistit geometrické rozdělení. Termín: 29.6.2015

178/2015 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Hejnicman 2015 a Mezinárodní festival outdoorových filmů“ a rozhodla se akci podpořit částkou 3.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 29.6.2015

179/2015 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2015“ a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 29.6.2015

180/2015 PROJEDNALA žádost o.s. TJ Sokol Lázně Libverda týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Mládežnický cyklistický oddíl“ a ukládá žadateli dodat kompletní dokumentaci a tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 29.6.2015

181/2015 PROJEDNALA žádost týkající se povolení umístění branky na pozemku p.p.č. 352/3 v k.ú. Hejnice s průchodem do dvora bytového domu čp. 5, Jizerská ulice Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 29.6.2015

182/2015 PROJEDNALA žádost týkající se prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 5 Jizerská ulice a s žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. Termín: 29.6.2015

183/2015 PROJEDNALA A SCHVALUJE návrh ocenění „Pocta starosty města“ podle podkladů Kulturní komise města. Ukládá starostovi předat ocenění oběma osobnostem. Termín: 29.6.2015

184/2015 PROJEDNALA žádost týkající se zrušení pronájmu městského pozemku pod garáží z důvodu jejího prodeje a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a zveřejnit záměr pozemek pronajmout. Termín: 29.6.2015

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města

22.6.2015 11:27:07 | přečteno 443x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load