Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 11. jednání rady města Hejnice konaného dne  01.06.2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.160/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159/2015. Ponechává ve sledování: 105/2013, 36, 88, 89, 106, 122, 141, 156, 157/2015. Ruší se usnesení č. 97/2009.

161/2015 PROJEDNALA a vzala na vědomí závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2014. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Termín: 15.6.2015

162/2015 PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 1. 6. 2015. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu. Termín: 15.6.2015

163/2015

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedy Kulturní komise o přípravě Hejnických slavností 2015.

164/2015 PROJEDNALA A SCHVALUJE účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2014. Rada města nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

165/2015 PROJEDNALA A STANOVUJE vstupné na městské koupaliště ve výši 15,- Kč pro děti a 30,- Kč pro dospělé za den. Ukládá místostarostovi zajistit nové cenové vstupenky a informovat obsluhu koupaliště. Termín: 15.6.2015

166/2015 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Hejnice – stavební opravy historické opěrné zdi na p.p.č. 1250 k.ú. Hejnice“, kterým se stala firma DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4 Liberec, s nejnižší nabídkovou cenou 604.514,-Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 15.6.2015

167/2015 PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Výměna výplní otvorů bytových domů - ul. Nádražní a ul. Sídliště, Hejnice“, kterým se stala firma Oknostyl Group s.r.o., Tišnovská 305 Kuřim, s nejnižší nabídkovou cenou 1.118.351,50,-Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo.Termín: 15.6.2015

168/2015 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru ordinace lékaře v čp. 601, Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 15.6.2015

169/2015 PROJEDNALA A SCHVALUJE výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce opěrné zdi u čp. 184 Hejnice“. Stavbu zajistí firma Jaroslav Sotona – Zednictví, Zátiší 681, Hejnice, s nabídkovou cenou 89.400,-Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat se zhotovitelem příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 15.6.2015

170/2015 PROJEDNALA a schválila žádost o přijetí nového člena do domácnosti a k trvalému pobytu. Termín: 15.6.2015

171/2015 PROJEDNALA a schválila žádost o přijetí nového člena do domácnosti a k trvalému pobytu. Termín: 15.6.2015

172/20115 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou FDLnet s.r.o. Březová 1306, Frýdlant na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy u pozemků dotčených výstavbou akce „Optická síť FDLnet Hejnice“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 15.6.2015

173/2015 PROJEDNALA žádost týkající se zrušení výpovědi z nájmu bytu a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finanční odbor. Termín: 15.6.2015

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

3.6.2015 9:56:18 | přečteno 482x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load