Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 10. jednání rady města Hejnice konaného dne  18.05. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.145/2015 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č. 12, 126, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144/2015 Ponechává ve sledování: 105/2013, 36, 88, 89, 106, 122, 141/2015.

146/2015 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

147/2015 RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci mistra Střediska služeb o činnosti této organizace města.

148/2015

RM VZALA NA VĚDOMÍ informaci vedoucího kina o činnosti této organizace města.

149/2015 RM PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy u pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 1.6.2015

150/2015 RM PROJEDNALA smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti tykající se pozemku p.č. 892/1 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice a firmou Lesy České republiky s.p. Hradec Králové, a s návrhem smlouvy souhlasí. Zřízení služebnosti bude bezúplatné. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a starostovi smlouvu podepsat. Termín: 1.6.2015

151/2015

RM PROJEDNALA žádost týkající se zrušení pronájmu městského pozemku pod garáží z důvodu jejího prodeje a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a zveřejnit záměr pozemek pronajmout.

Termín: 1.6.2015

152/2015

RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru vestibulu kina v čp. 3, Jizerská ulice, Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 19. 5. 2015 do 30. 4. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 1.6.2015

153/2015 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Zateplení panelového domu čp. 620 Hejnice - zlepšení tepelně technických vlastností“, kterým se stala firma B & F s.r.o., Novoměstská 1443 Frýdlant s nejnižší nabídkovou cenou 1.101.692,86,-Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 1.6.2015

154/2015 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE nákup hydročistícího stroje od společností FVS a.s. Frýdlant za cenu do 220.000,- Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu. Termín: 1.6.2015

155/2015

RM PROJEDNALA žádost týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Keep Balance VIII“ a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a dotaci vyplatit. Termín: 1.6.2015

156/2015 RM PROJEDNALA žádost týkající se opravy havarijního stavu kanalizace vedle jeho nemovitosti a pověřuje starostu ve věci dále jednat s žadatelem a FVS a.s. Frýdlant. Termín: 1.6.2015

157/2015 RM PROJEDNALA žádost týkající se zkapacitnění propustku potoka pod komunikací p.č. 1345 a pověřuje starostu ve věci dále jednat. Termín: 1.6.2015

158/2015 RM VZALA NA VĚDOMÍ negativní odpověď týkající se žádosti o odkoupení veřejné cesty do majetku města na Skalním městě. Termín: 1.6.2015

159/2015 RM PROJEDNALA a přijala petici občanů týkající se stížnosti na chování účastníků a pořadatelů Airsoftového tábora na pozemcích v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem. Ukládá starostovi problém petice řešit s provozovatelem tábora a tajemníkovi odpovědět petičnímu výboru. Termín: 1.6.2015

Jaroslav Demčák - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města

21.5.2015 11:13:08 | přečteno 465x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load