Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. jednání rady města Hejnice konaného dne 12.01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.



Rada města:

1/2015 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č.: 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 265 /2014. Ruší usn. č. 306/2014. Prodlužuje termín usn. č. 302/2014.

2/2015 PROJEDNALA  a schválila plán práce RM pro rok 2015.

3/2015 PROJEDNALA návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hejnice. Ukládá tajemníkovi zajistit vyjádření MV a starostovi předložit OZV ke schválení ZM. Termín: 26.01.2015

4/2015 PROJEDNALA a  schválila Organizační řád Hejnických slavností platný od roku 2015.

5/2015 PROJEDNALA  vzala na vědomí zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace.

6/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk, v čp. 5, Jizerská ul. Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 26. 01.2015

7/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 26. 01. 2015

8/2015  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, v čp. 531, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 26. 01. 2015

9/2015 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk, v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 26. 01. 2015

10/2015 PŘIDĚLUJE  byt v DPS o velikosti 2+kk, v čp. 617, Lázeňská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 26. 01. 2015

11/2015 PROJEDNALA  a schválila žádost o přijetí nového člena do domácnosti a k přihlášení k trvalému pobytu.

12/2015 PROJEDNALA žádost týkající se snížení nájemného v jejím pronajatém bytě z důvodu havárie střechy a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a zajistit nápravu stavu budovy. Termín: 26. 01. 2015

13/2015 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 19 v čp. 5, Jizerská, Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 26. 01. 2015

14/2015 PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy, místní organizace „ Na Horní Smědé“ o finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč na ples, který se uskuteční 08. 02. 2015 a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a částku vyplatit. Termín: 26. 01. 2015

15/2015 PROJEDNALA žádost manželů Petříčkových týkající se odkoupení části pozemku p. č.905/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a s předloženou žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat, zveřejnit a zajistit geometrické oddělení. Ukládá starostovi předložit žádost o odprodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 11. 03. 2015

16/2015 PROJEDNALA a schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s firmou Farma Frýdlant týkající se pronájmu pozemku 905/1 v k.ú. Hejnice dle aktuální výměru. Ukládá tajemníkovi dodatek smlouvy upravit a starostovi dodatek smlouvy podepsat. Termín: 26. 01. 2015

17/2015 PROJEDNALAa schvaluje seznam úseků komunikací, chodníků a lávek na území města Hejnice, kde nebude prováděna zimní údržba. Ukládá tajemníkovi tyto úseky zveřejnit a ukládá místostarostovi tyto úseky označit. Termín: 26. 01. 2015

18/2015 PROJEDNALAžádost pana Jaroslava Janečka týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností a pronájem schválila do 31. 07. 2018. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26. 01. 2015

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák  -  místostarosta

14.1.2015 15:36:59 | přečteno 547x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load