Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

mimořádné jednání RM dne 30.7.2014

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z mimořádného jednání rady města Hejnice konaného dne 30. 7. 2014 v 16.30 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

172/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č. 167, 169, 170/2014.

173/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí informaci MUDr. Heleny Krejcarové, oznamující ukončení její lékařské praxe v dětské ordinaci v Hejnicích k 31. 12. 2014. Ukládá starostovi zájem města  o obsazení uvolněného místa dětského lékaře v Hejnicích zveřejnit. Termín: 11. 8. 2014

174/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu  městského koupaliště v odpoledních hodinách 20. 9.2014 k uspořádání šifrovací hry a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 11. 8. 2014

175/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu  parkovacího místa v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 11. 8. 2014

176/2014 PROJEDNALA žádost MUDr. Evy Pázralové  týkající se pronájmu stomatologické ordinace v Hejnicích na dobu určitou od   1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 11. 8. 2014

177/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 598, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 11. 8. 2014

178/2014 PROJEDNALA a schválila návrh smlouvy o dílo týkající se autorského dozoru projektanta na stavbu „Kanalizace Hejnice“. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít. Termín: 11. 8. 2014

179/2014 PROJEDNALA žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje týkající se vyjádření veřejného zájmu a podpory žádosti KssLk o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory z důvodu chemické údržby silnice II/290 Frýdlant – Hejnice a silnice III/29015 Hejnice – Lázně Libverda a se žádostí i způsobem chemické údržby v uvedených úsecích na katastrálním území Hejnice vyslovila souhlas a žádost o výjimku podpořila. Ukládá tajemníkovi společnost KssLk informovat. Termín: 11. 8. 2014

180/2014 PROJEDNALA návrh společnosti DPA, s. r. o., Česká Lípa týkající se vypracování bezbariérové analýzy a mapových podkladů města a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi firmu DPA, s. r. o., informovat. Termín: 11. 8. 2014

181/2014 PROJEDNALA a schválila návrh smlouvy o zajištění komplexních bankovních služeb předložených Českou spořitelnou, a. s. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít.Termín: 11. 8. 2014

182/2014 PROJEDNALA  žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity týkající se spolupráce při organizování Jizerské noty 2014. Rozhodla se tuto akci podpořit částkou 5.000,00  Kč a bezplatným pronájmem kina a divadelní přístavby. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 11. 8. 2014

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák -  místostarosta města

4.8.2014 12:58:01 | přečteno 855x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load