Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í
z 9. jednání rady města Hejnice konaného dne 5. 5. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

106/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č. 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105/2014.

107/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o zajištění rekreační a turistické sezóny 2014.

108/2014 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 2+KK v čp. 5, Hejnice, Jizerská. Ukládá finančnímu odboru  vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 19. 5. 2014

109/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 620, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 19. 5. 2014

110/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 531, Hejnice, Sídliště. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 19. 5. 2014

111/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 19. 5. 2014

112/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 617, Hejnice, Lázeňská. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 19. 5. 2014

113/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+KK v čp. 96, Hejnice, Klášterní. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 19. 5. 2014

114/2014 PROJEDNALA a schválila vnitřní směrnici č. 1/2014 pro inventarizaci majetku města, jeho evidenci a vyřazení. Ukládá   pracovníkům městského úřadu se touto směrnicí řídit.

115/2014  PROJEDNALA    žádost, týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598, Hejnice na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2019 a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 19. 5. 2014

116/2014 PROJEDNALA  žádost, týkající se ukončení pronájmu sociálního zařízení na městském koupališti dohodou a s ukončením pronájmu souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 19. 5. 2014

117/2014 PROJEDNALA  nabídku firmy HRDLIČKA, spol. s r. o., týkající se využití služby e-UtilityReport a nabídku odmítla. Ukládá   tajemníkovi společnost informovat. Termín: 19. 5. 2014

118/2014 PROJEDNALA žádost spolku Frýdlantsko týkající se finanční podpory připravované česko-německé publikace Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice a rozhodla se vydání knihy podpořit částkou 20.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 19. 5. 2014

119/2014 PROJEDNALA  nabídku Vydavatelství IPR, s. r. o., týkající se prezentace města v připravovaném průvodci Kam v Praze/Křížem krážem ČR a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi Vydavatelství IPR, s. r. o., informovat. Termín: 19. 5. 2014

120/2014 PROJEDNALA nabídku firmy CAUTUM s. r. o., týkající se instalace zařízení na regulaci spotřeby elektrické energie veřejného osvětlení a rozhodla se využít nabídky firmy na bezplatné zpracování studie úspor v této oblasti. Ukládá tajemníkovi firmu CAUTUM s. r. o., informovat.Termín: 19. 5. 2014

121/2014 PROJEDNALA žádost Nadace pro záchranu o obnovu Jizerských hor o finanční příspěvek na podporu projektu biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant a rozhodla se projekt podpořit částkou 3.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku vyplatit.

Termín: 19. 5. 2014

122/2014 PROJEDNALA  žádost firmy GEOPLÁN-DC týkající se majetkového vypořádání pozemků s investorem stavby opevnění Sloupského potoka v k.ú. Hejnice a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat Termín: 19. 5. 2014

123/2014 PROJEDNALA a schválila vítěze výběrového řízení na opravu střechy MŠ 1 Hejnice, kterým se stala firma Tomáš Melichar, Bílý Potok pod Smrkem 240. Ukládá starostovi uzavřít s vítězem výběrového řízení příslušnou smlouvu o dílo. Termín: 19. 5. 2014

124/2014  PROJEDNALA nabídku firmy IV-Nakladatelství, s. r. o., Plzeň týkající se  finanční podpory připravované publikace „První pomoc není věda“ formou inzerce za úplatu a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

 

9.5.2014 9:52:49 | přečteno 761x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load