Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 8. jednání rady města Hejnice konaného dne 14. 4. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

97/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 87, 88, 89, 91, 92, 95, 96/2014.

98/2014 Vzala na vědomí zprávu předsedy kulturní komise o zajištění  přípravy městských slavností 2014.

99/2014 PROJEDNALA  a schválila návrh hodnotících kritérií pro hodnocení ředitele příspěvkové organizace. Ukládá řediteli příspěvkové organizace dodat potřebné podklady pro hodnocení do termínu poslední listopadové rady.

100/2014 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 598, Nádražní ul., Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín:  5. 5. 2014

101/2014 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na akci „Pálení čarodějnic“, která se uskuteční v sobotu 26. 4. 2014 na Ferdinandově a rozhodla  se akci podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele   informovat a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 4. 2014

102/2014 PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice, týkající se finančního příspěvku města na tradiční akci „Pálení   čarodějnic“, která proběhne 30. 4. 2014 v hejnickém autokempu a rozhodla se akci podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 4. 2014

103/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 793/28 v k.ú. Hejnice o výměře 240 m2 ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi vypracovat nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín:  5. 5. 2014

104/2014 PROJEDNALA a schválila odprodej vyřazeného monitoru PC za zůstatkovou cenu.

105/2014 PROJEDNALA  na žádost tajemníka vytvoření pracovního místa na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti zedníka střediska služeb. Ukládá tajemníkovi pracovní místo na dobu určitou obsadit. Termín: 30. 4. 2014

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

16.4.2014 13:56:12 | přečteno 726x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load