Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 7. jednání rady města Hejnice konaného dne 7. 4. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

87/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č. 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85/2014. Ponechává ve sledování usn. č. 74, 75/2014.

88/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 5, Hejnice, Jizerská,č. bytu 31. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 14. 4. 2014

89/2014 PROJEDNALA žádost Domova U Spasitele, střediska DM CČSH, Frýdlant týkající se poskytnutí finančního příspěvku na rok 2014 a   rozhodla se žádosti vyhovět a poskytla žadateli finanční příspěvek ve výši 25.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a částku vyplatit. Termín: 14. 4. 2014

90/2014 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 5/2014 ve výši 25.000,00 Kč určené na krytí výdajů spojených s poskytnutím finančního daru Domovu U Spasitele Frýdlant.

91/2014 PROJEDNALA  a schválila návrh smlouvy mezi společností Ekokom a městem Hejnice týkající se provozu systému zpětného odběru a využití obalových odpadů. Ukládá starostovi příslušnou  smlouvu se společností Ekokom uzavřít. Termín: 14. 4. 2014

92/2014 PROJEDNALA  žádost týkající se dovybavení autokempu na obvyklou provozní úroveň a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá finančnímu odboru chybějící zařízení doplnit. Termín: 14. 4. 2014

93/2014 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č.6/2014 ve výši 28.000,00 Kč určené na zajištění chybějícího zařízení autokempu.

94/2014  Vzala na vědomí informaci tajemníka o pronájmu veřejného prostranství před restaurací Ořešník.

95/2014 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení  pozemkové parcely č. 2994/1 v k.ú. Hejnice o výměře 1214 m2 ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 23. 4. 2014

96/2014 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení části  pozemkové parcely č. 2985 v k.ú. Hejnice o výměře 500 m2 ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 23. 4. 2014

Jiří Horák - starosta města

 Jaroslav Demčák - místostarosta města

9.4.2014 14:00:03 | přečteno 725x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load