Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 6. jednání rady města Hejnice konaného dne 24. 3. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města:

73/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování:  64, 67, 68, 69, 70, 71/2014. Ruší usn.č. 66/2014

74/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke  schválení.

75/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně na  území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

76/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK č. bytu 4 v čp. 96, Hejnice,  Klášterní ul. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 7. 4. 2014

77/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu  parkovacího stánív čp. 5, Hejnice, Jizerská ul., a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 7. 4. 2014

78/2014 PROJEDNALA smlouvy o smlouvě budoucí tykající se pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice a firmou ČEZ Distribuce a.s., a s návrhem smlouvy souhlasí při dodržení ceny 50,- Kč + DPH za 1 bm pozemku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 4. 2014

79/2014 PROJEDNALA  žádost MCDO Hejnice, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na dětský program „Seznámení s Velikonocemi“ a rozhodla se program podpořit částkou 3.000,- Kč.   Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku  vyplatit.Termín: 7. 4. 2014

80/2014 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška, týkající  se bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného technického  zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa“, který proběhne 31. 5. 2014jako zábavný program k MDD a s pronájmem kina i poskytnutím  technického vybavení souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele  informovat. Termín: 7. 4. 2014

81/2014 PROJEDNALA  společnou žádost MVDr. Ladislava Hlávky a MVDr. Miloslava Štěpánka, týkající se pronájmu prostor veterinární  ordinace na dobu určitou od 01. 04.  2014 do 31. 03. 2018 a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 7. 4. 2014

82/2014 PROJEDNALA  žádost firmy ADAPTO s.r.o., týkající se pronájmu nebytových prostor v hale střediska služeb na dobu určitou od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2018 a s pronájmem souhlasí za obvyklých  podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní  smlouvu a informovat žadatele. Termín: 7. 4. 2014

83/2014 PROJEDNALA  a schválila s platností od 1. 4. 2014 ceník ekonomických činností. Ukládá pracovníkům úřadu se tímto ceníkem řídit.Termín: ihned

84/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci tajemníka o pronájmu veřejného prostranství před restaurací PIZZERIE.

85/2014 PROJEDNALA A SOUHLASÍ s pronájmemčásti pozemku p.č. 793/28 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice o výměře 240 m2.. Ukládá tajemníkovi vypracovat záměr města a vyvěsit tento záměr naúřední desku. Termín: 7. 4. 2014

86/2014 PROJEDNALA a stanovuje dobu ke konání svatebních obřadů města Hejnice. Jako svatební den je určena sobota v době od 10:00 do 18:00 hodin. Určené místo pro svatební obřad je obřadní síň městského úřadu Hejnice.

Jiří Horák - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

28.3.2014 10:52:27 | přečteno 776x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load