Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- Město Hejnice -

 

U S N E S E N Í

z 5. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10.3. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 

Rada města:

64/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 51, 39, 40, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63/2014.

65/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění  přípravy investičních akcí roku 2014.

66/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK čp. 96, Hejnice, Klášterní ul.,č. bytu 4. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 24. 3. 2014

67/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3 čp. 532, Hejnice, Sídliště, č. bytu 4. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 24. 3. 2014

68/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se propachtování pozemku p.č. 573/1 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi vypracovat pachtovní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 24. 3. 2014

69/2014 PROJEDNALA žádost Oblastní charity Liberec, týkající se finančního příspěvku na provoz Domova pokojného stáří - Domov sv. Vavřince a žádost odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 3. 2014

70/2014 PROJEDNALA a schválila dodatek ke smlouvě o dílo týkající se odvedení dešťových vod z komunikace p.č. 1329 a pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi dodatek ke smlouvě o dílo uzavřít. Termín: 24. 3. 2014

71/2014 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 2985 v k. ú. Hejnice o výměře 3030 m2 ve vlastnictví města Hejnice do osobního vlastnictví žadatelky a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 24. 3. 2014

72/2014 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 3/2014 ve výši 20.000 Kč na úhradu tiskových materiálů spojených se 140. výročím založení SDH Hejnice. 

Jiří Horák - starosta

Jaroslav Demčák - místostarosta

 

 

13.3.2014 13:01:57 | přečteno 812x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load