Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- Město Hejnice -

 

U S N E S E N Í

ze 4. jednání rady města Hejnice konaného dne 24. 2. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 

Rada města:

 

51/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování  usn. č.: 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50/2014. Prodlužuje termín usn. č.: 48/2014 do 10. 3. 2014

52/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2014 z pohledu střediska MH a SBH.

53/2014 VYHODNOTILA nabídky zájemců o pronájem autokempu Hejnice. Ukládá starostovi předložit materiály ZM ke schválení.Termín: 26. 2. 2014

54/2014 PROJEDNALA žádost hnutí Starostové-nezávislí týkající se poskytnutí finanční podpory Ukrajinské iniciativě v ČR a Ukrajinské tradici na humanitární aktivity a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 10. 3. 2014

55/2014 PROJEDNALA žádost  týkající se komerčního pronájmu prostor městského kina dne 12. 3. 2014 od 9:00 do 12:00 hodin a pronájem schválila při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 10. 3. 2014

56/2014 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 3, Jizerská,  Hejnice (ordinace veterinárního lékaře). Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

Termín: 10. 3. 2014

57/2014 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 445, Hejnice (ordinace zubního lékaře). Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

Termín: 10. 3. 2014

58/2014 ROZHODLA  o záměru města pronajmout nebytový prostor – hala města Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit. Termín: 10. 3. 2014

59/2014 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení pozemku p.č. 1171/2 v k.ú. Hejnice o výměře 5. 214 m2 ve vlastnictví města Hejnice do osobního vlastnictví žadatelů. Ukládá starostovi předložit žádost žadatele k projednání v ZM. Termín: 26. 2. 2014

60/2014 PROJEDNALA a schválila plán kontrolní činnosti na rok 2014. Ukládá pracovníkům úřadu se tímto plánem řídit.

61/2014 PROJEDNALA žádost o schválení finančního daru ve výši 4.000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Hejnice, příspěvkovou organizaci, od dárce Horolezecký oddíl Hejnice na činnost horolezeckého kroužku. Ukládá starostovi předložit přijetí daru ZM ke schválení. Termín: 26. 2. 2014

62/2014 PROJEDNALA žádost mateřského centra Mateřídouška Hejnice týkající se poskytnutí finančního příspěvku na realizaci Pohádkového lesa dne 31. 5. 2014 a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000 Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a příspěvek vyplatit.Termín: 10. 3. 2014

63/2014 PROJEDNALA nabídku firmy D. A.S. týkající se právních služeb pro město Hejnice a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu D. A.S. informovat.Termín: 10. 3. 2014

 

Jiří Horák   starosta města

Jaroslav Demčák    místostarosta města

 

 

 

 

27.2.2014 10:16:04 | přečteno 697x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load