Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání


- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 3. jednání rady města Hejnice konaného dne 10. 2. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města:

38/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.:  24, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/2014 Ruší usn. č. 27/2014.

39/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2013 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM  ke schválení.  Termín: 26. 2. 2014

40/2014 PROJEDNALA návrh na rozdělení finančního příspěvku na činnost neziskových a sportovních organizací na území města pro rok 2014. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 26. 2. 2014

41/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 čp. 300, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 24. 2. 2014

42/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 24. 2. 2014

43/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu garážového stání v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice, na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 7. 2014 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 24. 2. 2014

44/2014 PROJEDNALA žádost týkající se zrušení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 573/16 v k.ú. Hejnice, který nájemce přestal využívat k 31. 12. 2013 a se zrušením nájemní smlouvy k uvedenému datu souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a zveřejnit záměr města uvedený pozemek opět pronajmout. Termín: 24. 2. 2014

45/2014 PROJEDNALA žádost týkající se zrušení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 436/1 v k.ú. Hejnice, který nájemce přestal využívat k 31. 12. 2013 a se zrušením nájemní smlouvy k uvedenému datu souhlasí.

46/2014 PROJEDNALA žádost MAS Mikroregionu Frýdlantsko týkající se udělení souhlasu s působením této organizace na území města v období 2014 -2020 a se žádostí vyslovila souhlas. Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení.

Termín: 26. 2. 2014

47/2014 PROJEDNALA nabídku firmy Mediatel týkající se uvedení údajů o městě ve webové prezentaci Zlaté stránky a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu Mediatel informovat.

Termín: 24. 2. 2014

48/2014 PROJEDNALA a schválila výsledek výběrového řízení na TDI pro projekt „Kanalizace Hejnice“. Ukládá starostovi uzavřít s vítězem příslušnou smlouvu. Termín: 24. 2. 2014

49/2014 PROJEDNALA návrh usnesení týkající se postupu při hlasování na valné hromadě FVS a.s. Ukládá starostovi předložit tato usnesení ZM ke schválení.Termín: 26. 2. 2014

50/2014 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova týkající se bezplatného pronájmu předsálí městského kina 22. 2. 2014 od 17:00 do 23:00 hodin na akci spojenou s Masopustem 2014 a s bezplatným pronájmem souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 2. 2014

Jiří Horák  -  starosta

Jaroslav Demčák -  místostarosta

12.2.2014 16:25:36 | přečteno 842x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load