Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 22. jednání rady města Hejnice konaného dne 22. 12. 2014 v 13.30 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

293/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č.: 270, 250, 271, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 189, 200, 207, 254/2014. Ruší usn. č. 275/2014.

294/2014 PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu o činnosti RM a ZM za  rok 2014.

295/2014 PROJEDNALAa schválila rozpočtové opatření č. 20/2014 týkající se úprav rozpočtu závazných ukazatelů rozpočtu města ke dni 31. 12. 2014.

296/2014 PROJEDNALAa schválila žádost  týkající se pronájmu Divadelní přístavby 31. 12. 2014 za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.Termín: 31. 12. 2014

297/2014 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 21 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 31. 12. 2014

298/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598,  Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 31. 12. 2014

299/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru lékárny v čp. 303, Jizerská ul., Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 31. 12. 2014

300/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. 11 v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 31. 12. 2014

301/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3 + 1, č. 2 v čp. 387, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 31. 12. 2014

302/2014 PROJEDNALA  podnět týkající se opravy odsávání v bytovém domě čp. 580 a ukládá majetkovému odboru ve věci dále jednat. Termín: 31. 12. 2014

303/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o přípravě vydání publikace Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice; Poutní místo a jeho patroni od spolku Frýdlantsko.

304/2014 PROJEDNALAa schválila směrnici č. 5/2014 o Oběhu účetních dokladů s platností od 22. 12. 2014. Ukládá pracovníkům úřadu se touto směrnicí řídit. Termín: 22. 12. 2014

305/2014 PROJEDNALAa vzala na vědomí petici občanů týkající se veřejného osvětlení v lokalitě Zátiší. Ukládá tajemníkovi informovat organizátora petice o současném stavu. Termín: 31. 12. 2014

306/2014 PROJEDNALAa rozhodla o ukončení nájmu pozemku p. č. 905/1 v k.ú. Hejnice z důvodu prodeje části pozemku. Ukládá tajemníkovi informovat nájemce a ukončit nájemní smlouvu. Termín: 31. 12. 2014

307/2014 PROJEDNALA  dodatek ke smlouvě s o.p.s Energie pod kontrolou týkající se délky smluvního vztahu a pravidelných poplatků a návrh dodatku odmítla.

Jaroslav Demčák  - starosta

Jiří Horák - místostarosta

29.12.2014 12:58:43 | přečteno 740x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load