Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 21. jednání rady města Hejnice konaného dne 8. 12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

270/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č.: 256, 243, 249, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 232/2014. Ruší usn. č. 269/2014. Prodlužuje termín usn. č. 250/2014 do22. 12. 2014.

271/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2014. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 17. 12. 2014

272/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2015. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 17. 12. 2014

273/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.

274/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1,  v čp. 387, ulice P. Bezruče, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 22. 12. 2014

275/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.Termín: 22. 12. 2014

276/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk,v čp. 531, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 22. 12. 2014

277/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk, v čp. 601, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 22. 12. 2014

278/2014 PROJEDNALA a zamítla žádost o podnájem bytu v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 22. 12. 2014

279/2014 PROJEDNALA azamítla žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 5, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 22. 12. 2014

280/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru ordinace dětské lékařky v čp. 445, Nádražní ulice, Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín: 22. 12. 2014

281/2014 STANOVUJE  s účinností od 1. 12. 2014 výši nájemného v bytech v majetku města ve zkosených místnostech, v komorách mimo byt, v kůlnách a ve společných prostorách užívaných jen částí nájemníků na 1/2 podlahové plochy v m2 za cenu 35,- Kč/m2. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv. Termín: 22. 12. 2014

282/2014 PROJEDNALA a schválila pronájem pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Hejnice v době konání Hejnických slavností. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Termín: 22. 12. 2014

283/2014 PROJEDNALA a schválila výpůjčku bezdrátových přijímačů městského rozhlasu typu: VP SARAH 111, firmy BÁRTEK rozhlasy s. r. o. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Ukládá starostovi příslušné smlouvy o výpůjčkách přijímačů uzavřít. Termín: průběžně

284/2014 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy u pozemku p. č. 1264/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 22. 12. 2014

285/2014 PROJEDNALA a zamítla návrh k dohodě o slevě na ceně odběru ohřevu vody od nájemníků bytového domu čp. 580 a 581. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 22. 12. 2014

286/2014 PROJEDNALAa schválila směrnici č. 2/2014 o DPH s platností od 1. 1. 2015. Ukládá pracovníkům úřadu se touto směrnicí řídit. Termín: 1. 1. 2015

287/2014 PROJEDNALAa schválila Ceník ekonomických činností města Hejnice s platností od 1. 1. 2015. Ukládá pracovníkům úřadu se tímto ceníkem řídit. Termín: 1. 1. 2015

288/2014 PROJEDNALAa schválila směrnici č. 3/2014 o evidenci, účtování a odepisování majetku, opravné položky a oceňování majetku s platností od 9. 12. 2014. Ukládá pracovníkům úřadu se touto směrnicí řídit. Termín: 9. 12. 2014

289/2014 PROJEDNALAa schválila směrnici č. 4/2014 o odpisování a odpisový plán s platností od 9. 12. 2014. Ukládá pracovníkům úřadu se touto směrnicí řídit. Termín: 9. 12. 2014

290/2014 PROJEDNALA žádost Centra pro zdravotně postižené  Libereckého kraje týkající se finančního příspěvku na rok 2015 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 5.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku zařadit do rozpočtu města na rok 2015.  Termín: 22. 12. 2014

291/2014 JMENUJE členy kulturní komise na návrh jejího předsedy ve složení paní Alena Kusá, Eva Prokešová, pan Zdeněk Polívka, Antonín Nosek, Stanislav Budka, Petr Zoreník a Jaroslav Demčák.

292/2014 PROJEDNALAa schválila žádost o přijetí nového člena do domácnosti.

Jaroslav Demčák  - starosta města

Jiří Horák -  místostarosta
10.12.2014 17:10:41 | přečteno 822x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load