Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 2. jednání rady města Hejnice konaného dne 27.01.2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


24/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/2014. Prodlužuje termín usn.č. 11/2014 do 10. února 2014. Ruší usnesení č. 3, 4, 6/2014.

25/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí informaci o splnění úkolů roku 2013.

26/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2013.

27/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 300, Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 1. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 10. 2. 2014

28/2014 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 2+KK v čp. 5 Hejnice, Jizerská ul. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 10. 2. 2014

29/2014 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 2+KK v čp. 5 Hejnice, Jizerská ul., č. bytu 13. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 10. 2. 2014

30/2014 PROJEDNALA  žádost, doloženou souhlasem potřebného počtu nájemníků, týkající se pronájmu dalšího sklepního prostoru v čp. 531/1 a s pronájmem těchto prostor souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 10. 2. 2014

31/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu městského kina na cestopisný vzdělávací pořad pro žáky ZŠ dne 24. 3. 2014 od 11:00 do 13:00 hodin a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 10. 2. 2014

32/2014 PROJEDNALA žádost společnosti Singltrek pod Smrkem o.p.s. týkající se poskytnutí finančního příspěvku na správu a údržbu sítě singltrekových stezek a rozhodla se poskytnout příspěvek ve výši 20.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá finančnímu odboru příspěvek vyplatit. Termín: 10. 2. 2014

33/2014 PROJEDNALA a schválila Výroční zprávu za rok 2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit. Termín: 10. 2. 2014

34/2014 PROJEDNALA a schválila s platností od 1. 2. 2014 Organizační řád městského úřadu. Ukládá pracovníkům úřadu se tímto organizačním řádem řídit. Termín: 1. 2. 2014

35/2014 PROJEDNALA a schválila odprodej vyřazeného majetku.  Termín: 10. 2. 2014

36/2014 PROJEDNALA  a schválila dodatek č. 6 nájemní smlouvy mezi Czech Energy s.r.o. a městem Hejnice týkající se pronájmu malých plynových kotelen v bytových domech města. Ukládá starostovi dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřít. Termín: 10. 2. 2014

37/2014 PROJEDNALA  a schválila dodatek č. 7 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla mezi Czech Energy s.r.o. a městem Hejnice týkající se ceny tepla pro rok 2014 v malých plynových kotelnách v bytových domech města. Ukládá starostovi dodatek č. 7 ke kupní smlouvě uzavřít. Termín: 10. 2. 2014

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta

29.1.2014 15:56:12 | přečteno 881x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load