Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání RM

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 19. jednání rady města Hejnice konaného dne 10. 11. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

246/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č. 236, 239, 240, 241, 242, 245/2014. Prodlužuje termín usn. č. 243/2014.

247/2014 Vzala na vědomí  informaci starosty o postupu investičních akcí.

248/2014  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+kk, č. 46 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín:  24. 11. 2014

249/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk, č. 30 v čp. 5, Jizerská ul.,Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín:  24. 11. 2014

250/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1, č. 5 v čp. 533, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín:  24. 11. 2014

251/2014 PŘIDĚLUJE   byt o velikosti 2+kk, č. 8 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. Termín:  24. 11. 2014

252/2014 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 14 v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice na dobu určitou od 01. 12. 2014 do 31. 05. 2015 a s pronájmem souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín:  24. 11. 2014

253/2014 PROJEDNALA a schválila návrh smlouvy se SFŽP o poskytnutí podpory na akci Regenerace části veřejné zeleně - Město Hejnice z OP ŽP. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít. Termín:  24. 11. 2014

254/2014 ROZHODLA ustanovit kulturní komisi. Jmenuje předsedou komise p. Mgr. Kryštofa Špidlu, Ph.D. Ukládá předsedovi komise předložit ke schválení seznam členů komise v termínu do 3. 12. 2014. Termín:  3. 12. 2014

255/2014 Vzala na vědomí odpověď ve věci poškození podezdívky jeho plotu.

Jaroslav Demčák  -  starosta

Jiří Horák - místostarosta

12.11.2014 10:14:31 | přečteno 784x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load