Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18.jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 18. jednání rady města Hejnice  konaného dne 27. 10. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

236/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č. 225, 227, 229, 230, 231, 233, 235/2014. Prodlužuje termín usn. č. 232/2014 do 10. 11. 2014

237/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o stavu a vývoji nezaměstnanosti na území města.

238/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty hodnotící rekreační a turistickou sezónu 2014.

239/2014 PROJEDNALA a schválila návrh smlouvy o poskytnutí podpory na akci  Kanalizace Hejnice z OP ŽP. Ukládá starostovi příslušnou smlouvu uzavřít.  Termín: 10. 11. 2014

240/2014 PROJEDNALA žádost se pronájmu pozemku p. č. 3569 v k. ú. Hejnice o výměře 2729 m2 a žádost schválila na dobu neurčitou. Ukládá tajemníkovi vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 10. 11. 2014

241/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru na pozemku p. č. 1726/1 v k. ú. Hejnice a žádost schválila na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2019. Ukládá tajemníkovi vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.Termín: 10. 11. 2014

242/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Hejnice o výměře cca 540 m2 a žádost schválila při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.Termín: 10. 11. 2014

243/2014 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 17/2014 ve výši 45.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí havarijního stavu zvonkové sítě a domácích telefonů v čp. 531/2. Ukládá referentce správy městského majetku rekonstrukci neprodleně zajistit. Termín: 10. 11. 2014

244/2014 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č.18/2014 ve výši 40.000,00 Kč na úhradu nepředvídaných nákladů vyvolaných fakturací skutečných nákladů za vodné a stočné z minulých let na středisku služeb.

245/2014 PROJEDNALA   nabídku neziskové organizace Čmeláček  týkající se podpory Vánočního projektu určeného na dobudování denního stacionáře pro postižené děti v Paskově a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi organizaci Čmeláček informovat. Termín: 10. 11. 2014

Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města


30.10.2014 10:21:06 | přečteno 814x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load