Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 17. jednání rady města Hejnice  konaného dne 13. 10. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

225/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,  223, 224/2014.

226/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o stavu požární  ochrany a bezpečnostní situaci na území města.

227/2014 PROJEDNALA  žádost týkající se náhrady škody za poškozenou podezdívku plotu a rozhodla se žádost  postoupit příslušné pojišťovně. 

228/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o omezení provozu na pozemku p. č. st. 257/2 v k. ú. Hejnice ve dnech 14. – 17. 10. 2014. 

229/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu  nebytového prostoru v čp. 598 Hejnice a s pronájmem souhlasí na dobu určitou od 15. 10. 2014 do 14. 10. 2015 při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

230/2014 PROJEDNALA a schválila záměr města pronajmout pozemek p. č. 91/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města tento pozemek pronajmout zveřejnit.

231/2014 PROJEDNALA žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace týkající se úhrady finančních nákladů na oplocení areálu školy. Ukládá řediteli příspěvkové organizace oplocení realizovat a uhradit z rezervního fondu školy.

232/2014 PROJEDNALA a schválila záměr města odprodat část pozemku p. č. 905/1 o celkové výměře cca 2.000 m2. Ukládá tajemníkovi  zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemekodprodat zveřejnit.

233/2014 PROJEDNALA žádost týkající se stornování vyúčtování nájemného za červen 2014 a žádost zamítla.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

234/2014 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 16/2014 ve výši 40.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace na zateplení objektu čp. 445, Hejnice, Nádražní.

235/2014 PROJEDNALA žádost, nájemce bytu 3+1 v čp. 595, týkající se výměny bytů mezi žadateli a žádost schválila. Ukládá finančnímu odboru vypracovat nové nájemní smlouvy a informovat žadatele.


Jiří Horák  - starosta města

Jaroslav Demčák - místostarosta města

15.10.2014 11:18:41 | přečteno 754x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load