Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16.jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 16. jednání rady města Hejnice  konaného dne 29. 9. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

209/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 195,158, 162, 188, 194, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 134/2014. Prodlužuje termín usn. č. 207/2014.

210/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o stavu  příprav na zimní období.

211/2014 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2, č. bytu 7 v čp. 620, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 13. 10. 2014

212/2014 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1+2, č. bytu 2 v čp. 252, Jizerská,Hejnice. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 13. 10. 2014

213/2014 PROJEDNALA  a schválila záměr města pronajmout pozemek

p. č. 1726/1 v k. ú. Hejnice včetně budovy bývalé střelnice na tomto pozemku. Ukládá tajemníkovi záměr města tento pozemek včetně budovy pronajmout zveřejnit.

Termín: 13. 10. 2014

214/2014 PROJEDNALA  a schválila záměr města pronajmout pozemek p. č. 3569 v k. ú Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města tento pozemek pronajmout zveřejnit. Termín: 13. 10. 2014

215/2014 PROJEDNALA  žádost týkající se ukončení nájemní smlouvy pozemku p. č. 1078/13 v k. ú. Hejnice dohodou k 30. 9. 2014 a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 13. 10. 2014

216/2014 PROJEDNALA a schválila záměr města odprodat pozemek p. č. 1078/13 o výměře 192 m2 a pozemek p. č. 1078/14 o výměře 38 m2 vše v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemky odprodat zveřejnit. Termín: 13. 10. 2014

217/2014 PROJEDNALA  žádost, týkající se prodeje části pozemku p. č. 905/1 o výměře cca 1.500 m2 a rozhodnutí odložila do příštího jednání RM. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.Termín: 13. 10. 2014

218/2014 PROJEDNALA  žádost týkající se pronájmu garážového stání v čp. 5 a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016. Ukládá finančnímu odboru vypracovat nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 13. 10. 2014

219/2014 PROJEDNALA žádost týkající se uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a žádost v předložené podobě zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 13. 10. 2014

220/2014 PROJEDNALA a schválila zřízení platebního terminálu na pokladně Městského úřadu Hejnice. Ukládá tajemníkovi zřízení platebního terminálu zajistit.

Termín: 13. 10. 2014

221/2014 PROJEDNALA  žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice  týkající se zřízení oplocení mezi areálem ZŠ a veřejným atletickým sportovištěm a rozhodnutí odložila do příštího jednání RM. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.Termín: 13. 10. 2014

222/2014 PROJEDNALA  žádost  týkající se stížnosti na neudržitelný stav sousední nemovitosti a rozhodla se žádost postoupit zodpovědným vlastníkům nemovitosti. Termín: 13. 10. 2014

223/2014 PROJEDNALA žádost SNK Společně pro Hejnice týkající se pronájmu vestibulu městského kina ve čtvrtek 9. 10. 2014 v době od 18:00 do 19:30 hodin a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 13. 10. 2014

224/2014 PROJEDNALA návrh smlouvy se společností Amper Market, a. s., týkající se dodávek elektrické energie v roce 2015 a návrh smlouvy odmítla. Ukládá tajemníkovi společnost Amper Market,a. s., informovat. Termín: 13. 10. 2014

Jiří Horák  - starosta

Jaroslav Demčák -  místostarosta

1.10.2014 14:38:33 | přečteno 830x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load