Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 15. jednání rady města Hejnice  konaného dne 15. 9. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

195/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 183, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193/2014. Prodlužuje termín usn. č. 189/2014.

196/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2014. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM   ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

197/2014 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové  organizace za školní rok 2013 / 2014. 

198/2014 PROJEDNALA žádost Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace týkající se udělení výjimky z počtu dětí pro třídu mateřské školy stanovené příslušnýmprováděcím předpisem MŠMT – navýšení o 4 žáky a s výjimkou souhlasí. Stanovuje nejvyšší počet žáků na třídu v mateřské škole na29 žáků. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 29. 9. 2014

199/2014 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice, o poskytnutí finančního příspěvku na  17. ročník mezinárodní soutěže žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou  „ Hejnický dřevorubec 2014“ a rozhodla akci  podpořit částkou 5.000,00 Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.Termín: 29. 9. 2014

200/2014 PROJEDNALA žádost Mezinárodního centra duchovní obnovy týkající se úhrady výstavní plochy na veletrhu REGIONTOUR 2015 do výše 45.000,00 Kč a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá starostovi zapracovat částku do rozpočtu města na rok 2015. Termín: 29. 9. 2014

201/2014 PROJEDNALA  a schválila záměr města pronajmout nebytový prostor (kancelář) v čp. 598, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr  města tento nebytový prostor pronajmout zveřejnit.Termín: 29. 9. 2014

202/2014 PROJEDNALA  žádost týkající se pronájmu knihovny vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 15:30 hodin do 18:30 hodin pro kurz angličtiny a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.

Termín: 29. 9. 2014

203/2014 PROJEDNALA   a schválila dohodu o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb mezi Městem Hejnice a Českou poštou, s. p. Ukládá starostovi příslušnou dohodu uzavřít.Termín: 29. 9. 2014

204/2014 PROJEDNALA žádost  Občanského sdružení Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Hejnické babí léto, konané dne 20. 9. 2014 a rozhodla se akci podpořit bezplatným pronájmem kina, divadelní přístavby a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 29. 9. 2014

205/2014 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se finančního příspěvku na tradiční soutěž v požárním útoku, konanou dne 27. 9. 2014 v Hejnicích jako Memoriál Alexandra Juklíčka a rozhodla se akci podpořit částkou 2.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu a částku vyplatit. Termín: 29. 9. 2014

206/2014 PROJEDNALA návrh finančního odboru na odpis nedobytné pohledávky ve výši 192.121,30 Kč. Ukládá starostovi předložit odpis pohledávky ZM ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

207/2014 PROJEDNALA návrh referentky správy majetku týkající se výměny zásobníku TUV v čp. 581 a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá starostovi zapracovat výměnu zásobníku TUV do rozpočtu města na rok 2015.Termín: 31. 12. 2014

208/2014 PROJEDNALA  žádost Společenství pro dům 535, Hejnice o splátkový kalendář k úhradě pohledávky za odběr tepla a s navrženým řešením souhlasí. Ukládá starostovi předložit splátkový  kalendář ZM ke schválení. Termín: 17. 9. 2014

Jiří Horák  - starosta

Jaroslav Demčák -  místostarosta 

17.9.2014 16:34:53 | přečteno 863x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load